Hallintarekisterikielto syö pieniä pankkeja

Hallintarekisteröintimahdollisuuden puute kismittää pieniä suomalaisia pankkeja. Ruotsissa ja Suomessa toimiva Ålandsbanken on hallintarekisteröinnin sallivassa Ruotsissa päättänyt luopua paikallisen arvopaperikeskuksen, Euroclearin, asiakkuudesta kustannusten vuoksi. Suomalaisten sijoittajien käyttäytymisessä kulut näkyvät jo.

Suomessa jokaisen pienenkin suomalaisia osakkeita suomalaisille tarjoavan pankin on osallistuttava maksuillaan arvopaperikeskusjärjestelmän ylläpitoon ja kehitykseen sekä hankittava palvelut yhdeltä luukulta – Euroclear Finlandilta, jolla on Suomessa monopoli arvopaperikeskustoimintaan. Tilanne on huono sekä hintakilpailun että palveluiden osalta.

Jokaisen pankin on myös pidettävä yllä tietojärjestelmäyhteyttä arvopaperikeskukseen. Joka kerta, kun tietojärjestelmään tulee muutoksia tai sitä uudistetaan, on käännyttävä järjestelmätoimittajien puoleen. Suomalainen yksittäisten arvo-osuustilien malli on niin harvinainen, että se rajaa useita järjestelmätoimittajia laskuista pois.

”Kilpailevia järjestelmätoimittajia ei vain ole!” toteaa Ålandsbankenissa projektipäällikkönä työskentelevä Päivi Kuitunen harmistuneena. ”Meidät on monopolijärjestelmän vuoksi pakotettu maksamaan kalliisti kaikista Euroclearin järjestelmämuutoksista valitsemaamme järjestelmään, vaikkemme itse edes haluaisi niitä.”

Kotimainen sijoittaminen pian ulkomaista kalliimpaa

Euroopassa pienet pankit ratkaisevat kalliit yhteysongelmat paikalliseen arvopaperikeskukseen siten, että ne perustavat hallintarekisteröidyn tilin ja maksavat palveluista isompaan pankkiin, jolla on yhteys arvopaperikeskukseen. Suomalaisilta pieniltä pankeilta tällainen mahdollisuus puuttuu kokonaan.

”Tämä näkyy suomalaisen osakesijoittamisen kustannusten nousuna. Kansainvälisen selvityskustannuksen hinnat ovat viime vuosina kilpailun myötä laskeneet jatkuvasti, kotimaassa transaktiokohtainen maksu pitää selvityshinnan korkeana. Alamme vähitellen olla tilanteessa, jossa suomalaisen sijoittajan on halvempaa sijoittaa ulkomaille kuin kotimaahan”, Kuitunen kertoo.

”Sijoitukset muualle kuin Suomeen ovat kasvaneet jatkuvasti. Asiakkaat ovat löytäneet ulkomaiset osakkeet eikä euroalueella ole edes valuuttariskiä”, Kuitunen jatkaa.

Pohjanlahden molemmin puolin toimivalla Ålandsbankenilla on hallintarekisteröinnin sallivassa Ruotsissa aito mahdollisuus valita palveluntarjoajansa paikallisen arvopaperikeskuksen ja toisen välittäjäpankin välillä. Myös Ruotsissa arvopaperikeskusmonopolia ylläpitää Euroclear.

”Ålandsbanken on jo Ruotsissa päätynyt siihen ratkaisuun, että luovumme lähitulevaisuudessa Euroclear Swedenin palveluista kokonaan. Ostamme palvelut isommalta säilyttäjäpankilta, jonne avaamme hallintarekisteritilin. Säilyttäjäpankki on sitten yhteydessä ruotsalaiseen arvopaperikeskukseen. Tämän muutoksen vaikutus on normaalivuonna sadan ja kahdensadantuhannen euron välillä vähän riippuen tarvittavista markkinamuutoksista järjestelmään. Ja tämä siis Ruotsin markkinoilla, jossa asiakkaiden omistukset ovat jo nyt hallintarekisteritilillä. Isommissa järjestelmäkehitystilanteissa alamme puhua miljoonasäästöistä.”

”Asiakkaan palveluihin ratkaisu ei vaikuta, mutta meille se on yksinkertaisempaa ja sitä kautta asiakkaalle halvempaa.”