Hallituksen toimet Kreikan vakauttamisessa ovat edellytys Euroopan toipumiselle taantumasta

​FK ilmaisee tukensa Kreikan tilannetta koskevalle sopeutussuunnitelmalle ja Suomen hallituksen pyrkimyksille sen nopeaan voimaansaattamiseen. Talouden toipumisen kannalta on tärkeää, että suunnitelma pannaan nopeasti täytäntöön, jolloin Kreikan talous- ja rahoitusnäkymät paranevat ja sen myötä globaaleille finanssimarkkinoille syntynyt epävarmuus vähenee.

Finanssiala kannattaa Suomen valtion toimia ja osallistumista euroalueen ja IMF:n lainapakettiin.

”Kriisistä selviytymisen edellytyksenä on, että Kreikan hallitus saa uskottavan talouden tasapainottamisen aikaiseksi ja että euroalueen ja IMF:n lainapaketti saadaan viivytyksettä ja uskottavasti toteutettua”, FK:n puheenjohtaja Reijo Karhinen sanoo.

Suomalaisen finanssialan suora altistuminen Kreikan valtionlainoihin on vähäistä. Näin ollen suora vaikutus finanssialan toimijoihin on rajallinen. Talouden toipumisen ja finanssimarkkinoiden toimivuuden kannalta on tärkeää, että Kreikan kriisin vaikutus saadaan nyt rajattua ja laajemmat häiriöt voidaan välttää.

Yhdysvaltojen finanssimarkkinoilta pari vuotta sitten alkanut häiriö syöksi erityisesti kehittyneempien valtioiden taloudet vakavaan taantumaan. Taantuma iski voimakkaasti Suomen viennistä riippuvaiseen talouteen huolimatta siitä, että omilla finanssimarkkinoillamme ei ollut minkäänlaista kriisiä. Talous on vuoden 2009 lopulla lähtenyt hitaaseen toipumiseen. Keväällä 2010 Kreikan valtiontalouden ongelmista alkanut kriisi on kärjistynyt ja uhkaa tällä hetkellä hidastaa taantumasta toipumista. Suomelle kansantaloutena ja sen rahoitusmarkkinoille yhteisvaluutta euro on ollut tärkeä asia. Suomelle on tärkeää, että euroalue jatkossakin luo vahvan pohjan tasapainoiselle kehitykselle.

Lisätietoja:
FK:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari, p. 020 793 4220