Hallitus esittää viljelijöille helpotusta tuhoutuneen sadon kurimukseen

Hallitus esittää satovahinkovakuutusten vapauttamista vakuutusmaksuverosta vuoden 2027 loppuun asti. Näin yhä useammat viljelijät saavat mahdollisuuden vakuuttaa satonsa vaikeiden vuosien varalta. Esimerkiksi vuoden 2017 sateisen ja kolean kesän takia jopa viidennes sadosta jäi korjaamatta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton MTK:n arvion mukaan huono sää aiheutti yli 100 miljoonan euron tappiot viljelijöille.

Valtio lopetti satovahinkojen korvaamisen vuoden 2016 alussa, ja satovahinkoja korvaavien vakuutusten hankkiminen siirtyi viljelijän vastuulle. Vakuutusmaksuveron suuruus on 24 prosenttia, eikä vero ole vähennyskelpoinen kuten arvonlisävero, vaan vero on kustannustekijä vakuutuksen ottajalle. Finanssiala ry, MTK, maa- ja metsätalousministeriö sekä monet muut toimijat ovat ajaneet veron poistoa jo useita vuosia.

”Arvonlisäverokantaan sidottu vakuutusmaksuvero on syönyt viljelijöiden innokkuutta ottaa vakuutuksia. Hallituksen esitys parantaa maatilojen riskienhallintaa ja elinkeinon kannattavuutta”, toteaa Finanssiala ry:n verolakimies Mona Redsven.

Vain noin prosentti suomalaisista maatiloista on vakuutettu satovahinkojen varalta. Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomessa on runsaat 50 000 maatilaa.

Vakuutusmaksuveroa peritään Suomessa lähes kaikista vahinko- ja omaisuusvakuutuksista. Esimerkiksi Ranskassa ja Italiassa maatalouden vakuutukset on joko kokonaan vapautettu vakuutusmaksuverosta tai niiden verokantaa on alennettu. Virossa vakuutusmaksuveroa ei ole lainkaan, ja Ruotsissa sitä peritään ainoastaan autovakuutuksista.