Hallitus ottaa hybridiuhat vakavasti – Finanssiala kannattaa tarkennusta valmiuslakiin

Hybridiuhka on kattokäsite valtiolle vahinkoa tai epävakautta aiheuttaville teoille, jotka ulottuvat valheellisen tiedon levittämisestä ja kyberhyökkäyksistä sotilaallisiin toimiin. Kuva: Oleksii Synelnykov / Shutterstock
  • Finanssiala kannattaa hallituksen esitystä, että hybridiuhat lisätään valmiuslain mukaiseen poikkeusolojen määritelmään nykyistä kattavammin.
  • Hybridiuhka on kattokäsite valtiolle vahinkoa tai epävakautta aiheuttaville teoille, jotka ulottuvat valheellisen tiedon levittämisestä ja kyberhyökkäyksistä sotilaallisiin toimiin.
  • Poikkeusoloissa johtamisvastuu on viranomaisilla, joiden kyky johtaa ja toteuttaa riittävät vastatoimet on varmistettava.
  • Kyky poikkihallinnollisiin vastatoimiin ja mahdollisuus eräiden valmiuslain toimivaltuuksien käyttöön tulisi ulottaa myös normaaliolojen vakaviin häiriöihin.

Hallitus esittää tarkennuksia valmiuslain mukaisten poikkeusolojen määritelmään. Erilaisten hybridiuhkien huomioiminen aiempaa kattavammin on perusteltua ja kannatettavaa. Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Mika Linna muistuttaa, että valmiuslain täydennyksen lisäksi on varmistettava, että viranomaisilla on riittävä kyky johtaa ja toteuttaa riittävät poikkihallinnolliset vastatoimet riippumatta siitä, onko Suomeen kohdistuvien hyökkäysten takana yksityinen vai valtiollinen taho.

”Esimerkiksi kyberhyökkäys toiminnalle kriittiseen järjestelmään voi toteutua hyvinkin nopeasti ja yllättäen ilman, että taustalla oleva taho on luotettavasti tiedossa.”

Poikkeusolojen julistaminen on aina järeä keino, ja FA ehdottaa, että mahdollisuus tiettyjen valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käyttöön laajennetaan koskemaan myös normaaliolojen häiriötilanteita. Näitä olisivat esimerkiksi mahdollisuus priorisoida tietoliikennettä ja valmius toteuttaa toimeentuloturva tilanteessa, jossa maksuliikenne kärsii vakavasta häiriöstä.

”Nämä ehkäisisivät esimerkiksi maksujärjestelmiin liittyvien uhkatilanteiden kärjistymistä pisteeseen, jossa valmiuslain käyttöönotto olisi välttämätöntä”, Linna sanoo.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan