Haluamme rekisteriin – Finanssiala kannattaa lobbauksen avoimuusrekisteriä

Finanssiala liputtaa avoimen lobbauksen puolesta

Elinkeinoministeri Mika Lintilä oli tapaamassa Finanssiala ry:n toimitusjohtajaa Piia-Noora Kauppia marraskuussa 2019.

​Sekä päättäjät että lobbarit pitävät päätöksentekoa yleisesti läpinäkyvänä ja päättäjille viestimistä helppona, selviää oikeusministeriön julkaisemasta tutkimuksesta. Päättäjillä olisi kuitenkin intressi saada enemmän tietoa lobbauksesta. Tähän suomalaiset lobbarit – Finanssiala ry etunenässä – ovat valmiita.

“Lobbaus on merkittävä osa demokratiaa. Taitava päättäjä kuuntelee ennen päätöksentekoa eri intressi- ja asiantuntijatahoja. Dialogi tarjoaa tietoa ja syventää käsityksiä päätösten merkityksestä ja vaikutuksista. Tätä dialogia on syytä avata lisää”, toteaa Edunvalvontafoorumin puheenjohtaja Tuomo Yli-Huttula, joka on Finanssiala ry:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja. Edunvalvontafoorumi on yritysten ja yhteisöjen lobbareiden verkosto.

Lobbauksesta saatavilla oleva virallinen tieto on oikeusministeriön tutkimuksen mukaan määrällisesti runsasta, mutta vielä varsin rajallista ja hankalasti hyödynnettävää. Tutkimus osoittaa, että tarvetta on lisätä erityisesti lainsäädännön valmisteluun ja budjettivallan käyttöön liittyvän vaikuttamistyön läpinäkyvyyttä.

Suomalainen lobbarikenttä kannattaa lobbauksen avoimuusrekisterin käyttöönottoa. Rekisteri tekee näkyväksi sen, mihin asioihin vaikutetaan ja ketkä vaikuttavat. Hallinnollisesti siitä on tarkoitus tehdä käyttäjilleen mahdollisimman kevyt. Sääntelyä valmistellaan parhaillaan oikeusministeriön johdolla.

Kansanedustajat ja ministerit kohtaavat nyt julkaistun tutkimuksen mukaan eniten lobbausta. Myös ministeriöiden keskeisimmät viranhaltijat ovat usein vaikuttamisen kohteena. Tutkimus tukee Edunvalvontafoorumin ja Finanssialan näkemystä, että rekisterin soveltamisalaksi on tarkoituksenmukaista ottaa ensivaiheessa eduskunta ja ministeriöt.

“Suomella on mahdollisuus nousta lobbauksen avoimuuden mallimaaksi. Muut Pohjoismaat tulevat siinä jälkijunassa. Niissä ei ole vielä edes suunnitteilla lakiin pohjautuvaa sääntelyä lobbaukselle”, Yli-Huttula muistuttaa Edunvalvontafoorumin tiedotteessa.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat