Hannu Ijäs FA:n johtajaksi ja lainsäädäntö-ryhmän vetäjäksi

Varatuomari Hannu Ijäs aloittaa 19.4.2021 Finanssiala ry:ssä (FA) johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hän tulee toimimaan FA:n lainsäädäntöryhmän vetäjänä. Ryhmä vastaa arvopaperi-, pankki-, sijoitusrahasto- sekä vakuutusalan ja verotuksen sääntelystä.

Ijäs siirtyy tehtävään sosiaali- ja terveysministeriön Eläke- ja yksityisvakuutusyksikön johtajan tehtävästä. Hän on työskennellyt ministeriössä vuodesta 2013 alkaen. Sitä ennen Ijäs työskenteli vakuutusyhtiö Tryg Suomen sivuliikkeessä mm. korvauspalvelujohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

Ijäksellä on aiempaa työkokemusta FA:n edeltävistä organisaatioista, Finanssialan Keskusliitosta ja Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitosta. Hän työskenteli finanssitoimialan edunvalvontatehtävissä vuosina 1994–2007. Työkokemusta hänellä on myös Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta.

FA:n johtajana ja lainsäädäntöryhmän vetäjänä pitkään toiminut, OTK, MBA Lea Mäntyniemi jää eläkkeelle 1.5.2021 alkaen.