Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt vakaassa kunnossa

Finanssivalvonnan (Fiva) mukaan suomalaisten henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus on säilynyt vuoden kolmannella kvartaalilla hyvällä tasolla. Myöskään Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen EIOPAn kesällä tekemissä stressitesteissä ei tullut yllätyksiä. Kaikkien yhtiöiden varat olivat velkoja suuremmat eri stressiskenaarioissa.

Suomessa Fiva laajensi stressitestit muusta Euroopasta poiketen koskemaan henkivakuutusyhtiöiden ohella myös Solvenssi II –sääntelyn piirissä olevia vahinkovakuutusyhtiöitä. Näin siksi, että niiden toiminnassa on yhtäläisyyksiä henkivakuutusyhtiöiden kanssa.

Testeissä arvioitiin yhtiöiden sietokykyä tilanteessa, jossa matala korkotaso jatkuu pitkään. Lisäksi testattiin haavoittuvuutta korkojen ja omaisuusarvojen laskiessa. Mitään yllätyksiä yhtiöiden riskinsietokyvyssä ei ilmennyt. Kaikkien yhtiöiden varat ylittivät velat myös stressiskenaarioiden jälkeen, vaikkakin pitkään jatkuva matala korkotaso on etenkin henkivakuutusyhtiöille haasteellinen.

”Stressitestin skenaariot olivat hyvin vaikeat. Testitulosten perusteella suomalaiset vakuutusyhtiöt selviäisivät dramaattisistakin riskitilanteista hyvin”, arvioi Finanssialan Keskusliiton varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari.

Vakuutustoiminta yleensä ja aivan erityisesti henkivakuutus ovat Kivisaaren mukaan hyvin pitkäjänteistä toimintaa. ”Epävarma talousympäristö ja eritoten pitkittynyt alhainen korkotaso luovat jatkossakin haasteita toiminnalle. On hyvä, että stressit osoittavat vakuutustoimintamme kestävän haasteita.”

Myös muualla Euroopassa henkivakuutusyhtiöt osoittivat stressitesteissä vahvaa vakavaraisuutta.

Vakavaraisuus hyvällä tasolla

Fiva arvioi vuoden kolmannella kvartaalilla sekä henki- että vahinkovakuutussektorin vakavaraisuuden hyväksi. Omasta varallisuudesta oli henkivakuutusyhtiöillä 93 prosenttia ja vahinkovakuutusyhtiöillä 98 prosenttia luokitukseltaan parasta laatua.

Laimea talouskasvu ja haastava toimintaympäristö heikensivät kuitenkin erityisesti henkivakuutusyhtiöiden maksutuloa. Vahinkovakuutusyhtiöillä maksutulo säilyi edellisvuoden tasolla. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde sen sijaan oli ennätyksellisen hyvä.