Henkilökohtaista palvelua, kiitos!

Pankkien ja vakuutusyhtiöiden asiakkaat toivovat jatkossa henkilökohtaista palvelua eri kanavissa, selkeitä ja asiakaslähtöisesti suunniteltuja tuotteita sekä laajempia palveluaikoja. Tämä käy ilmi Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen teettämästä tuoreesta kyselytutkimuksesta.

​Finanssialan asiakkaat haluavat jatkossakin saada henkilökohtaista palvelua. Asiakkaat suhtautuvat avoimesti mahdollisuuteen saada henkilökohtaista palvelua eri kanavien kautta, esimerkiksi videoneuvotteluissa, chatissa, puhelimitse tai mobiilisti.

Kyselyn perusteella tulevaisuudessa palveluntarjoajan valinnan ratkaisevat hinta, palveluntarjoajan luotettavuus ja verkkoasioinnin turvallisuus sekä palvelujen itsensä ja niiden käyttöön tarkoitettujen työkalujen selkeys ja yksinkertaisuus. Lisäksi asiakkaat arvostavat palvelujen selkeyttä ja yksinkertaisuutta sekä asiakaslähtöisyyttä.

Suomalaiset pankit ja vakuutusyhtiöt saavat kiitosta siitä, että ne noudattavat korkeaa tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa. Tätä mieltä oli kolme neljästä vastaajasta. Alan yrityksiltä toivotaan tulevaisuudessakin eettistä ja vastuullista toimintaa (85 % vastaajista).

Tutkimuksessa selvitettiin finanssialan asiakkaiden mielipiteitä internet-paneelissa tammikuun lopussa 2015. Tutkimuksen toteutti T-Media ja siihen osallistui 1000 vastaajaa, jotka edustivat 15–70 -vuotiaita suomalaisia.

Tutkimuksen tilasi Hyvinvoiva finanssiala -hanke, jossa ovat mukana kaikki alan liitot, eli Ammattiliitto Nousu ry, Ammattiliitto Pro ry, Vakuutusväen Liitto VvL ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry sekä Finanssialan Keskusliitto. Yhteistyöstä on sovittu työmarkkinaneuvottelujen yhteydessä.

Hankkeen tavoitteena on lisätä finanssialan työhyvinvointia, tuottavuutta ja kilpailukykyä. Finanssialan työnantaja ja työntekijäliittojen lisäksi hankkeen rahoittajia ovat SITRA ja Työsuojelurahasto. Hanke sisältyy Työelämä 2020 -ohjelmaan.

Lisätietoja tutkimustuloksista:
Tutkimusjohtaja Sari Maunula, T-Media, puh. 050 409 1543 sari.maunula@t-media.fi