Henkivakuutuksen ottaminen on palvelus läheisille

Henkivakuutuksen ottaminen hyödyttää sekä yksilöä että yhteiskuntaa. Se on epäitsekäs teko läheisten hyväksi, joka säästää myös yhteiskunnan varoja. Kuoleman varalta vakuuttaminen on kuitenkin valitettavan harvinaista.

”Henkivakuutuksen puuttumisesta seuraa perhekohtaisia surullisia tragedioita myös taloudellisesta näkökulmasta. Ne olisivat vältettävissä muutamalla satasella vuodessa,” harmittelee LähiTapiola Henkivakuutusyhtiön toimitusjohtaja Minna Kohmo.

Vaikka ajatus omasta kuolemasta lienee monelle etäinen, on joskus syytä pohtia, kuinka läheiset pärjäisivät. Jos perheessä on pieniä lapsia ja isoja taloudellisia vastuita, kuten asuntovelkaa, perheenhuoltajan poismeno aiheuttaa usein taloudellisen turvan vajeen, joka olisi ollut ainakin osittain paikattavissa vakuutuksella.

”Yhteiskunnan näkökulmasta henkivakuutusturva auttaa ihmisiä pääsemään yli pahimmasta enemmän omin avuin, jolloin yhteisiä varoja säästyy,” Kohmo jatkaa.

Rojut tai henki!

Suomalaiset huolehtivat kohtuullisen hyvin vakuutusturvastaan, kun puhutaan aineellisesta omaisuudesta. Kodit, autot, kesämökit ja veneet on vakuutettu vahinkojen varalta. Finanssialan Keskusliiton marraskuussa julkaiseman Vakuutustutkimuksen vastaajista vain runsaalla kolmanneksella on henkivakuutus kuoleman varalta.

”Tätä puutetta olemme halunneet tuoda esiin. Näemme että liian harvalla suomalaisella on riittävä henkivakuutusturva sen pahimman eli ennenaikaisen kuoleman varalta,” Kohmo sanoo

LähiTapiola onkin osaltaan pyrkinyt vaikuttamaan asiaan tarjoamalla henkivakuutusturvaa kaikille asiakkaille. Kohmo toivoo, että myös yhteiskunta ja muut toimijat tukisivat ihmisten tietoisuuden lisäämistä valistuksen hengessä.