Henkivakuutuksen verovapauden poisto huoletti kansanedustajia

Henkivakuutuskorvausten verottamista koskeva lakiuudistus
huoletti lähetekeskustelussa kansanedustajia. Elsi Katainen (kesk.) ja Leena
Meri (ps.) ohjeistivat puheenvuoroissaan valtiovarainvaliokuntaa pohtimaan
vielä henkivakuutuskorvausten verovapaan osan poiston järkevyyttä.

Keskustan kansanedustaja Kataisen mielestä henkivakuutuskorvausten täysimittainen verollepano heikentäisi erityisesti leskien asemaa: ”Kuoleman varalle otetut sopimukset on käytännössä otettu kahdesta syystä: joko puhtaasti huoltovastuun turvaamiseksi, että lapset pääsevät eteenpäin, tai velkojen maksamiseksi rahoittajille velkaisen yrittäjän tai palkansaajan kuollessa kesken työikänsä”, Katainen totesi lähetekeskustelussa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri oli samoilla linjoilla ja huolissaan erityisesti alaikäisten lasten mahdollisuudesta selviytyä perintöveroista. ”Olen ollut pitkään holhoustoimen edunvalvonnassa töissä ja siellä erityisesti alaikäisten perintöosuuksien valvojan tehtävässä. Tilanne on monesti se, että siellä on asunto-omaisuus, ehkä auto, mutta ei sitten juuri varoja — ne pienet talletukset menevät sitten hautauskuluihin ja perunkirjoitusmaksuihin”, Meri totesi.

Tähän asti henkivakuutuskorvaus on ollut saajalleen verovapaa 35 000 euroon asti. Hallituksen esityksen mukaan tämä niin sanottu vapaaosa menisi veronalaiseksi. Esitys on osa perintö- ja lahjaveron alentamista koskevaa lakiuudistusta.

Hallituksen esityksen mukaan verovapaan osan poisto henkivakuutuksista koskisi myös jo tehtyjä vakuutussopimuksia. Yleisesti ottaen jo tehtyihin sopimuksiin ulottuvan lainsäädännön tekemisestä tulisi pidättäytyä. Hallituksen esityksen perusteluissa ei ollut pohdittu esityksen takautuvia vaikutuksia ja perustuslainmukaisuutta.

Vakuutusalan näkökulmasta muutoksen toteuttaminen vaatii vähintään pitkän siirtymäajan jo olemassa oleviin sopimuksiin.