Hetu-uudistuksen valmistelu laajalla rintamalla erinomainen ratkaisu

Henkilötunnuksen uudistusta aletaan valmistella hankkeella, jossa on mukana laajasti toimijoita sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Uudistuksella on laajamittaisia vaikutuksia myös yksityiselle sektorille, joten on hyvä päätös ottaa yksityinen sektori mukaan valmisteluun kumppanina.

Hetu-uudistuksen tavoitteena on parantaa yksityisyyden suojaa, varmistaa henkilötunnusten riittävyys, poistaa uusien tunnusten sukupuolisidonnaisuus ja sujuvoittaa ulkomaalaisten asiointia laajentamalla henkilötunnuksen saajien piiriä sekä ehkäistä henkilötunnusten käyttöä tunnistuskäytössä.

”Hyvä että nykymuotoisen henkilötunnuksen ongelmia lähdetään ratkomaan huolella ja perusteellisesti kaikkien keskeisten tahojen kanssa, jotka henkilötunnusta hyödyntävät. On kaikkien etu, että uudistus saadaan toteutettua kustannustehokkaasti.”, summaa Finanssiala ry:tä uudistustyöryhmässä edustava johtava asiantuntija Teija Kaarlela.

Finanssialan yritykset ovat henkilön identifioinnin kannalta olennaisessa asemassa. Noin 90 prosenttia vahvasta sähköisestä tunnistamisesta Suomessa tapahtuu pankkitunnusten avulla. Henkilötunnus toimii yksilöintitietona sekä tunnistamisessa että finanssialan yritysten omissa sisäisissä järjestelmissä.

Valtiovarainministeriön tiedote.