Hoivan lisärahoitukseen tarvitaan vapaaehtoisia keinoja

Finanssialan Keskusliiton asiantuntija Piritta Poikosen ja johtaja Timo Silvolan tänään julkistettavassa kirjassa ”Mistä rahat?" , käsitellään suomalaisen hyvinvointimallin rahoitusmahdollisuuksia. Poikonen ja Silvola pohtivat kirjassaan löytyisivätkö rahat hoivapalveluiden lisärahoitukseen vapaaehtoisin keinoin.

​Kirjoittajien mielestä hyvinvoinnin rahoitus ei väestörakenteen muuttuessa onnistu enää entiseen tapaan yksinomaan verovaroin. Väestön ikääntyminen aiheuttaa kustannuspainetta julkiselle rahoitusjärjestelmällemme, mutta työssäkäyvien verotusta ei voi kiristää yli kipurajan.

”Ihmisille pitää siksi luoda paremmat mahdollisuudet täydentää julkisen turvan tasoa omin voimin, mutta vapaaehtoisesti”, Poikonen ja Silvola toteavat.

Kunnallisten palvelujen asiakasmaksuissa ei Poikosen ja Silvolan mielestä saa ruveta ottamaan tulojen lisäksi huomioon myös omaisuutta, kuten joissakin maissa on tehty. Omaisuuden hyödyntämiseen voidaan kehittää vapaaehtoisuuteen perustuvia ratkaisuja. Yksi tällainen ratkaisu olisi kunnallisen palvelusetelin ja yksityisen kertamaksuisen eläkevakuutuksen yhdistelmä.

Piritta Poikosen ja Timo Silvolan kirja Mistä rahat? Hoivan rahoituksen tasapainoa etsimässä julkaistaan tänään tiistaina 24. syyskuuta Finvan kustantamana. Kirjassa kerrotaan vanhushoivan palveluvastuuvelasta ja kestävyysvajeesta sekä esitetään toimenpide-ehdotuksia.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat