Hosumalla joutuu työtapaturmaan

Kun töissä on kiire, sattuu vahinkoja helpommin. On tutkittu, että työtapaturmien riski kasvaa, kun työntekijöiden stressitaso kasvaa. Tuoreimman sosiaali- ja terveysministeriön sekä Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan melkein puolet työntekijöistä joutuu kiirehtimään, jotta saa työnsä tehdyksi.

​Stressiä lisäävät useimmiten kiire, kireä työtahti ja suuri työmäärä. Kiire voi johtua ulkoisista tekijöistä, kuten esimerkiksi asiakkaiden asettamista tiukoista aikatauluista. Se voi johtua myös työpaikan sisäisistä tekijöistä, muun muassa sairaaloissa alhaisesta henkilöstömäärästä suhteessa potilaiden määrään, kerrotaan STM:n ja Työterveyslaitoksen yhteisessä tiedotteessa.

Vuosittain Suomessa sattuu noin 130 000 työtapaturmaa. Niistä kuudesosa sattuu työmatkalla. Puolet työtapaturmista aiheuttaa alle neljän päivän sairauspoissaolon, ja joka kymmenes yli kuukauden mittaisen työkyvyttömyyden.

Useimmiten työtapaturmaan joutuneen työkaverit joutuvat tekemään poissaolijan työt, mikä vuorostaan lisää heidän kiirettään ja stressiään.

Kiireen ja työtapaturmien välistä yhteyttä on tutkittu aiemmin erittäin vähän. Selvityksen mukaan kiireen tunnetta lisäävät erityisesti tiheät keskeytykset työssä. Myös jatkuvat muutokset lisäävät työntekijän kokemaa kiirettä ja sitä kautta työtapaturmariskiä.

Selvityksen perusteella on tuotettu työpaikkojen käyttöön tietokortti kiireen hallinnasta.