Huolettomampaa vanhusasumista kotiin asennettavalla sammutuslaitteistolla

Vanhukset kaipaavat kunnon huonontuessa iän myötä erilaista tukea ja hoivaa. Aina tuetun asumisen palvelutalo ei ole ensimmäinen osoite, vaan eloa omassa kodissa voidaan jatkaa erilaisin palvelu- ja turvajärjestelyin. Käytännön esimerkki tällaisesta on yksittäiseen huoneistoon asennettava automaattinen sammutuslaitteisto, joka lisää turvallisuutta.

Tulevaisuudessa väestön ikääntyminen vaatii yhä suurempia taloudellisia satsauksia hoivapalveluihin. Kunnallisiin palvelukoteihin kohdistuvaa taloudellista painetta voidaan keventää pidentämällä aikaa, jonka vanhus voi elää kodissaan. Tämä edellyttää, että kodit ovat turvallisia ja asukkaat myös tuntevat olonsa turvallisiksi. Yksi osa tällaisista palveluista ovat erilaiset turvajärjestelmät, joiden avulla vanhus voi vaikkapa hälyttää kotiinsa apua sitä tarvitessaan. Finanssialan Keskusliiton johtavan asiantuntijan Petri Meron mielestä vanhusten asumista kotona voisi edistää myös automaattisin turvajärjestelmin erityisesti tulipalojen osalta.

Yhden asunnon sammutuslaitteisto

”Markkinoilta on nykyisin saatavissa yksittäiseen huoneistoon asennettavia automaattisia sammutuslaitteistoja tulipaloja varten. Enää koko taloyhtiötä ei tarvitse sprinklata, vaan yhden asunnon sprinklaus riittää”, Mero kertoo. Laitteisto toimii kuten tavallinen sprinklerilaitteisto: kun tulipalon sattuessa asunnon lämpötila nousee tarpeeksi korkeaksi, sammutusjärjestelmä laukeaa ja antaa hälytyksen palokunnalle. Erona tavallisiin sprinklerijärjestelmiin on se, ettei kallista remonttia tarvitse tehdä koko taloyhtiöön, vaan sammutusjärjestelmän voi asentaa kevyesti pelkästään yhteen huoneistoon. ”Tällainen järjestelmä keventäisi omaisten huolta siitä, miten iäkäs lähipiiri pärjää kotona. Samalla myös naapurit voisivat nukkua yönsä paremmin, jos tietäisivät naapurin vanhuksen tukena olevan sammutuslaitteiston”, Mero kuvailee. ”Tämän tyyppisiä ratkaisuja on kehitettävä lisää. Kotona asumisen jatkaminen on usein kiinni pienistä käytännön asioista”, Petri Mero sanoo.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat