Hyvä päätös: Eläkeyhtiöiden velkarahalla rakentaminen saa jatkua

Hallitus on päättänyt jatkaa eläkeyhtiöiden tytäryhtiöille määräajaksi annettua oikeutta rakentaa asuntoja velkarahalla. Luvan piti loppua vuonna 2017, mutta nyt jatkoaikaa annettiin vuoteen 2022 saakka. Finanssiala pitää päätöstä oikean suuntaisena.

​”Tämä on hallitukselta täysin oikea päätös”, Finanssialan Keskusliiton johtava asiantuntija Inna Aaltonen toteaa. ”Tämä on yksi tapa, jolla kaivattua vuokra-asuntotuotantoa saadaan lisättyä. Viiden vuoden jatkoaika on hyvä asia, mutta pidemmän päälle määräajoista kannattaisi luopua kokonaan ja sallia velaksi rakentaminen pysyvästi – paitsi työeläkeyhtiöiden tytäryhtiöille, vastaavasti myös henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden tytäryhtiöille.”

Eduskunnan talousvaliokunta ei aikanaan omassa lausunnossaan nähnyt estettä velkarakentamisen sallimiselle kokonaan ilman määräaikoja.

Rakennushankkeet ovat pitkäaikaisia investointeja, joten niitä pitäisi rohkaista muuttumattomalla sijoitushorisontilla. Tällä hetkellä henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt eivät saa rakentaa asuntoja velaksi. Jos rajoitus poistettaisiin samaan tapaan kuin työeläkeyhtiöiden kohdalla, rohkaisisi se myös niitä aktiivisempaan asuntorakentamiseen.

Tällä hetkellä työeläkeyhtiöillä on suunnitteilla tai rakenteilla noin 2 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin.