Hyvä pankkitapa koskee nyt myös yritysasiakkaita

Hyvän pankkitavan ohjeet koskevat nyt kaikkia luottolaitoksen tarjoamia palveluja ja kaikkia asiakasryhmiä – eli myös yritysasiakkaita. Aikaisemmissa ohjeissa pidettiin silmällä erityisesti kuluttaja-asiakkaille tarjottavia pankkipalveluja. Uudet pankkitavan ohjeet hyväksyttiin viime vuoden lopulla.

​Vaikka asiakkaan ja pankin välistä suhdetta ohjaavat ensisijaisesti lait ja viranomaisten antamat määräykset ja ohjeet, pankit ovat lisäksi halunneet yhdessä tehdä ohjeiston siitä, millä tavoin asiakassuhteissa noudatetaan hyvää tapaa.

”Vaikka pankkialalla on jo pitkään katsottu vallitsevan velvollisuus noudattaa pankkialalla muotoutunutta ja itsesääntelynä täsmentynyttä hyvää tapaa, sitä ei ole aiemmin kirjattu lakiin”, toteaa johtaja Lea Mäntyniemi Finanssialan Keskusliitosta.

Myös lakiin on nyt kirjattu pykälä hyvän pankkitavan noudattamisen velvoitteesta. Sen vuoksi vuodelta 2004 peräisin oleva hyvän pankkitavan ohje haluttiin päivittää. Uusissa ohjeissa on otettu huomioon lainsäädännön muutosten lisäksi myös toimintaympäristön muutokset.

Hyvän pankkitavan ohjeet sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia periaatteita. Ohjeiden noudattaminen ylläpitää ja edistää luottamusta, toimivuutta sekä avoimuutta pankkitoiminnassa. Hyvän pankkitavan ohjeita on laadittu jo 1990-luvulta alkaen.