Hyvä uutinen: Tulvavahinkojen korvaaminen nopeutuu

Tulvavahinkojen korvaaminen yksinkertaistuu ja nopeutuu,
kun valtion korvausjärjestelmä lakkaa ensi vuoden alussa ja
vahinkokäsittely siirtyy vakuutusyhtiöille. Vahinkojen korvaaminen on
vakuutusyhtiöiden ydinosaamista, jolloin se on nopeaa ja tehokasta.

​Myös tulvavahinkojen korvauspiiri laajenee. Vakuutuksista korvataan vesistötulvien lisäksi myös rankkasateiden ja meriveden pinnan noususta aiheutuneita vahinkoja. Valtion järjestelmä ei näitä ole korvannut. Lisäksi valtio on korvannut enintään 80 prosenttia arvioidusta vahingosta. Irtaimistovahinkoja valtion varoista on korvattu vain rajallisesti.

Valtio korvaa tulvavahinkoja budjettivaroista. Monena vuonna määräraha ei ole riittänyt korvauksiin vaan on jouduttu turvautumaan lisätalousarvioon.

Koska vahinkojen korvaaminen ei kuulu valtion avaintoimintoihin, on korvausjärjestelmä varsin kankea ja hidas. Korvaushakemus on tehtävä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, joka toimittaa asiakirjat Maaseutuvirastolle. Virasto puolestaan ratkaisee sen, onko kyse laissa tarkoitetusta vahingosta. Aikaa korvauksen saamiseen voi kulua jopa vuosi. Vakuutusyhtiö tekee korvauspäätöksen enintään kuukauden kuluessa. Usein korvaus tulee tilille jo päivissä tai muutamassa viikossa.

Omaisuus on omistajan vastuulla

Yleinen periaate yhteiskunnassa on, että omaisuudesta ja sen suojaamisesta huolehtii omistaja. Yksityisille rakennuksille ja irtaimistolle aiheutuvien vahinkojen korvaaminen verovaroista on nykyoloissa poikkeuksellista. Euroopassa tulvavahinkoja korvataan yleisesti vakuutuksista.

Tällä hetkellä suurin osa vakuutusyhtiöistä on liittänyt tai liittämässä tulvaturvan osaksi koti- ja kiinteistövakuutuksia viimeistään ensi vuoden alusta. Kuluttajien ei siten tarvitse ottaa mitään erillistä tulvavakuutusta. Myös osa yritysten vakuutuksista korvaa tulvavahinkoja.

Uusi tulvaturva ei ole alkuvaiheessa nostanut vakuutusten hintoja. Jokainen vakuutusyhtiö hinnoittelee tuotteensa itsenäisesti oman riskiarvionsa pohjalta. Myöhemmin hintaan vaikuttaa myös toteutunut vahinkokehitys.