Hyvän vakuutustavan päivitetyt ohjeet – nyt yksissä kansissa

Finanssiala ry on päivittänyt hyvän vakuutustavan ja vakuutustoiminnan yleiset periaatteet -ohjeet. Uusi julkaisu yhdistää aiemmin kolmeen eri osaan jakaantuneen ohjeiston. Myös ohjeiden sisältöön on tehty pieniä viilauksia.

Uusi ohje yhdistää vuoden 1998 ohjeen korvaustoiminnan periaatteista, vuoden 2002 ohjeen vastuunvalinnan yleisistä periaatteista vakuutustoiminnassa sekä 2014 julkaistun ohjeen hyvästä vakuutustavasta vakuutustutkinnassa.

”Kaikki ohjeet eivät olleet vanhentuneet kovin arvokkaasti. Ohjeista esimerkiksi poistettiin kohta, jonka mukaan naisille ja miehille myönnettävät vakuutukset voivat olla eri hintaiset”, kertoo Finanssiala ry:n lakimies Amanda Aalto.

Ohjeessa kerrotaan, miten lainsäädännön ja hyvän vakuutustavan asettamat vaatimukset toteutetaan myönnettäessä kuluttajille vapaaehtoisia vakuutussopimuksia, niitä irtisanottaessa ja päätettäessä korvauksista. Ohjeen tavoitteena on myös edistää yhteisesti hyväksyttyjen ja eettisesti kestävien periaatteiden ja toimintatapojen noudattamista vakuutustutkinnassa. Ohje on suosituksen luonteinen.