Hyvinvoivat työntekijät luovat hyvän työpaikan

Kun työtehtävät tuntuvat merkityksellisiltä ja työpaikalla viihtyy, ovat työn tuloksetkin parempia. Näin voi tiivistää tulokset Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston Digisti työn imuun – tutkimuksesta, jossa selvitettiin työn tekijöiden hyvinvointia ja tuottavuutta Nordeassa.

Tutkimuksen taustalla on finanssialan murros, jossa työn tekemisen tavat ja teknologia muuttuvat. Työhyvinvointiin satsaaminen on taloudellisesti perusteltua. Tutkijat laskivat aineistostaan, että hyvinvoiva työntekijä saattaa olla neljänneksen tuottavampi kuin uupumusta kokeva. Tutkimuksen mukaan vuorovaikutuksen avoimuus johdon, esimiesten ja asiakaspalvelun ammattilaisten välillä lisäsi hyvinvointia ja paransi tuottavuutta.

”Mitä hyödyllisemmäksi vastaajat kokivat teknologian asiakastyössä ja mitä vähemmän se kuormitti työssä, sitä enemmän he kokivat työn imua. Lisäksi onhan se ilmeistä, että työskentely sujuu sutjakammin, jos työpaikalla viihtyy ja tuntee tekevänsä arvostettua työtä, jolla on tarkoitus”, sanoo tutkimusta koordinoinut Aalto-yliopiston tutkija Juha Eskelinen.

Yhteistyötä finanssialan työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi on tehty vuodesta 2013 asti. Näin tiivis yhteistyö työmarkkinaosapuolten välillä on Euroopan tasolla jopa poikkeuksellista. Sekä työnantaja- että ammattiliittojen tärkeänä roolina on kannustaa yrityksissä työnantajien edustajia ja työntekijöitä jatkamaan yhteistyötä. Nyt julkaistu tutkimus on yksi yhteistyön hedelmistä.

”Tutkimus antaa pohjaa konkreettiselle kehittämiselle. Se mahdollistaa keskustelun hyvinvoinnin osatekijöistä, osaamisen vahvistamisen tärkeydestä sekä siitä, miten henkilöstön työhyvinvointia ja tuloksellisuutta on mahdollista jatkossa yhdessä tukea”, pohtii Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Tarja Kallonen.

Tutkijat selvittivät kyselytutkimuksella Nordean eri liiketoiminta-alueiden työntekijöiden työhyvinvoinnin tilannetta ja kokemuksia työstä. Lisäksi noin 300 asiakaspalvelijan ryhmän osalta mitattiin työn tuottavuutta maaliskuun 2017 ja helmikuun 2018 välisellä jaksolla.

Tutkimuksen julkistustilaisuuden tallenteen voi katsoa Aalto-yliopiston Facebook-sivulta.