Iäkkäillä kovin luotto eläkejärjestelmään

Kuusi kymmenestä suomalaisesta luottaa eläkejärjestelmään, ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) Eläkebarometristä. Kovin luotto on yli 65 vuotiailla, joista 82 prosenttia pitää järjestelmää luotettavana.

79 prosenttia vastaajista sanoo tietävänsä eläkeasioista riittävästi omiin tarpeisiinsa nähden. Omaa tietoaan pitää riittävänä seitsemän prosenttiyksikköä enemmän vastaajia kuin viime vuonna. Vain 19 prosenttia kokee, ettei tunne eläkeasioita tarpeeksi.

Neljäsosalla suomalaisista luottamusta on vähän tai ei ollenkaan. Erityisesti yrittäjät suhtautuvat eläketurvaan kriittisesti. Noin puolet yrittäjistä ei luota eläkejärjestelmään tai suhtautuu siihen jokseenkin epäillen.

Suomalaisten eläketurvaan ja eläkkeisiin liittyviä käsityksiä mittaavaa Eläkebarometria varten haastateltiin toukokuussa puhelimitse yli tuhatta suomalaista. Virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä.