Identiteettivarkaudet kuriin kaupparekisterin uudistuksella

Kaupparekisteriin yritetään toisinaan väärennetyin asiapaperein muuttaa tietoja usean toimimattoman yrityksen omistussuhteista ja johtohenkilöistä. Jos tiedot on saatu muutettua, on firmojen nimiin otettu pikavippejä ja tilattu tavaraa vailla aikomusta maksaa laskuja. Vastaavanlaisia huijauksia ajetaan ahtaammalle kaupparekisteriin suunnitellussa uudistuksessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on työryhmätyönä laatimassa uudistusehdotuksia kaupparekisteriin. Työryhmä on julkaissut pohdintojensa perusteella väliraportin, jonka pohjalta asiasta voi käydä kaikille avointa verkkokeskustelua. Lopullisia ehdotuksia lainsäädäntöön kuullaan ensi vuoden alkupuolella.

Finanssialan näkökulmasta tähän mennessä työryhmän tekemät ehdotukset ovat fiksuja. Mikäli ehdotukset viedään täytäntöön, vaikeutuu petosten teko yritysten identiteettejä varastamalla huomattavasti.

Kaupparekisteriuudistusta pohtivan työryhmän ehdotuksissa finanssialan kannalta olennaisimpia asioita ovat rekisterin luotettavuuden ja tietojen ajantasaisuuden parantaminen sekä sähköisten ilmoittamistapojen lisääminen. Myös tietojen vaihtoa eri viranomaisten välillä ehdotetaan lisättäväksi.

Ajantasainen rekisteri vähentää väärinkäytöksiä

Mitä ajantasaisempi kaupparekisteri on, sen enemmän siitä on hyötyä väärinkäytösten torjunnassa. Finanssialan kannalta yritysasiakkaiden tunnistaminen on tärkeää. Tässä kaupparekisteritietojen luotettavuus on keskeisessä asemassa.

”On hyvä, jos kaupparekisterissä siirrytään enenevässä määrin sähköiseen asiointiin. Kun tietoja muutettaessa käytetään vahvaa sähköistä tunnistamista, ei väärennetyillä papereilla pystytä kaappaamaan yrityksiä haltuun”, Finanssialan Keskusliiton johtaja Risto Karhunen kiittelee kaupparekisterin uudistusaikeita.

Kaupparekisteriä ylläpitävällä Patentti- ja rekisterihallituksella on jo osittain käytössä joitakin petostorjunnan kannalta olennaisia elementtejä: yritys voi tilata itselleen ilmoituksen, kun kaupparekisterissä olevia tietoja yritetään muuttaa. Menettelyn laajentaminen lisäpalvelusta peruspalveluksi olisi hyvä uudistus.

Patentti- ja rekisterihallitus ei nykylainsäädännön voimassa ollessa voi kertoa pankeille identiteettivarkauksien uhreiksi joutuneiden yritysten nimiä. ”Tässä on selkeä epäkohta, joka kannattaisi tulevan lain valmistelussa korjata. Näin pankit voisivat estää epäilyttävät rahasiirrot, vaikkei identiteettivarkauden kohteeksi joutunut yritys asiasta ehtisikään ilmoittaa”, Karhunen sanoo.