If käänsi katseensa vahingonkorvauksiin: ”Kumppanikorjaamomme ovat ryhtyneet toimeen päästöjen vähentämiseksi”

Ifin vastuullisuusjohtaja Philip Thörn kertoo, että vahinkoja korvattaessa käytettävät materiaalit ja palvelut ovat vakuutusyhtiölle merkittävä päästölähde. Kuva: If
  • Vahinkovakuutusyhtiö aiheuttaa välillisiä päästöjä paitsi vakuutus- ja sijoitustoiminnallaan, myös korvatessaan vahinkoja.
  • If velvoittaa ajoneuvokorjaamokumppaneitaan vähäpäästöisyyteen ja materiaalien säästöön.
  • Finanssiala ry:n juttusarjassa esittelemme jäsenyhtiöidemme konkreettisia toimia vihreän siirtymän edistämisessä.

Kun vakuutusyhtiö lähtee pienentämään hiilijalanjälkeään, ensimmäinen kohde ovat luonnollisesti sijoitukset: valtaosa finanssiyhtiöiden hiilijalanjäljestä muodostuu välillisesti sijoituskohteiden kautta.

Vahinkovakuutusliiketoiminta ei ole poikkeus, ja yhteispohjoismainen If on asettanut sijoitussalkulleen päästötavoitteet. Vastuullisuusjohtaja Philip Thörn kertoo, että toinen merkittävä päästölähde ovat vahinkoja korvattaessa käytettävät materiaalit ja palvelut.

”Vahinkovakuutusyhtiön liiketoiminnan ytimessä on vahinkojen korjaaminen esimerkiksi autokolarin tai asunnon vesivahingon jälkeen. Vuonna 2023 ajoneuvojen ja kiinteistöjen korjaustöistä syntyi 88 000 tonnin hiilidioksidipäästöt. Lukua on mahdollista pienentää alihankkijoita tukemalla ja ohjaamalla.”

If on määrittänyt alihankkijoilleen minimivaatimukset, ja niiden on noudatettava myös toimialakohtaisia ympäristövaatimuksia. Esimerkiksi autokorjaamojen käyttämistä metalli- ja muoviosista tietyn osuuden on oltava uusiomateriaalia. Tätä myös valvotaan. Vaatimukset kattavat lisäksi ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet ja korruption torjunnan.

”Vuonna 2023 ajoneuvojen korjaukseen käytettävästä muovista ja metallista jopa 3700 tonnia oli uusiokäytettyä. Kumppanimme ovat siis ryhtyneet nopeasti toimiin päästöjen vähentämiseksi”, Thörn kehuu.

If tekee läheistä yhteistyötä kumppaneidensa kanssa materiaalien käytön ja päästöjen vähennyksessä. Ifillä on Pohjoismaissa 4 000 yhteistyökumppania, ja se ostaa ajoneuvojen ja kiinteistöjen korjausta varten vuosittain materiaaleja ja palveluja Pohjoismaissa yhteensä noin 950 miljoonalla eurolla.

If seuraa vaatimusten noudattamista paitsi raporteista, myös säännöllisillä tarkastuksilla. Jos vaatimukset eivät täyty, alihankkijan on laadittava suunnitelma puutteiden korjaamiseksi. Jos velvollisuuksia on rikottu, on Ifillä oikeus perua kumppanuussopimus.

Thörnin mukaan samat vaatimukset koskevat sijoituskohteita ja jopa asiakkaita.

”Vaadimme vastuullisuutta paitsi itseltämme, kumppaneiltamme ja sijoituskohteiltamme, myös yritysasiakkailtamme. Myös asiakkaiden on kunnioitettava ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia sekä taisteltava ympäristökriisiä ja korruptiota vastaan.”

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

VAIKUTTAMINEN

Pirita Ruokonen

Yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuuspäällikkö