Ikääntyneet ovat kuluttajia, ja kuluttajien tarpeet on ymmärrettävä

Ikääntyneille tarvitaan aivan uudenlaisia palveluita, ja niiden luominen vaatii uudenlaisia ajattelutapoja. Ikääntyneet ovat heterogeeninen joukko siinä missä muutkin kuluttajat. Palveluntarjoajien on turha kuvitella menestyvänsä, jos ne eivät ymmärrä kuluttajien tarpeita.

Finanssiala ry (FA) on aloittamassa pilottihanketta, jolla sähköisten laskujen maksamisesta tulisi helpompaa ikääntyneille. Muun muassa vanhusneuvostot ovat huolissaan ikääntyneiden vaikeuksista hoitaa pankkiasioitaan. Esimerkiksi Helsingin kaupungin laskuista ja maksumuistutuksista vain runsas neljännes oli verkkolaskuja vuonna 2017. Kaupungin mukaan laskutusta pitäisi siirtää paperilaskuista e-laskuun ja suoramaksuun erityisesti senioriasiakkailla.

FA:n pilotin kohteena ovat erityisesti Helsingin kaupungin kotipalveluasiakkaat, jotka eivät käytä verkkopankkia. Mukana pilotissa ovat Helsingin taloushallintopalvelu, Helsingin Vanhusneuvosto ja Kaapelin Mediakeskus. Pilotin suunnittelu käynnistyy ensi vuoden alussa.

”Ongelmien edessä ei auta väännellä käsiään. Pilottihanke auttaa osaltaan digitalisaation tuomisessa lähemmäs ikääntyneitä”, toteaa Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

Pilotti on käynnistyessään osa FA:n kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta, jonka tavoitteena on digitalisaation avulla pienentää hiilijalanjälkeä ja lisätä asiakastyytyväisyyttä.

Älä ylläty

Finanssiala ry on julkaissut oppaan auttamaan ikääntymiseen varautumisessa. Suunnittele itse elämäsi -opas on koottu joulukuussa 2017 ja kesäkuussa 2018 järjestettyjen työpajojen tuloksista. Mitä paremmin talouttaan suunnittelee ja varautuu jo ennalta tulevaan, sitä turvallisemmin mielin voi ajatella huomista.

”Tavanomaisten elämisen kulujen kattamiseen tarkoitettu työeläke antaa hyvän taloudellisen pohjan tulevaisuudelle. Sitä kannattaa kuitenkin täydentää: jo pienen summan säännöllisesti säästämällä saa hyvän lisäturvan eläkevuosille”, Kauppi sanoo.

Oman hyvinvoinnin rahoitus, asuminen, digitalisaatio sekä taloudellinen turvallisuus ovat kaikenikäisille tärkeitä asioita. Elämäntilanteet vaihtelevat, ja muun muassa ikääntyminen voi tuoda nopeitakin yllätyksiä. Suunnittelu ja varautuminen erilaisiin iän mukanaan tuomiin muutoksiin, on tärkeää aloittaa hyvissä ajoin ennen eläkkeelle siirtymistä.

Opas antaa vinkkejä ja ohjeita hyvinvoinnin rahoituksen ja taloudellisen varautumisen lisäksi muun muassa edunvalvontavaltuutuksen ja valtakirjojen tekemiseen ja huijausten tunnistamiseen. Huijarit piinaavatkin erityisesti ikääntyneitä.

”Pankki ei koskaan kysy puhelimitse mitään tunnuksia. Jos hätätilanne vaatii vaikkapa tilin sulkemisen, pankilla on kyllä keinot siihen”, muistuttaa FA:n kehityspäällikkö Kristiina Siikala.