Ilmarisen tutkimus: Eläkeläiset varautuvat pääosin hyvin eläkeaikaansa


Eläkeläiset ennakoivat eläkeaikaansa pääosin hyvin, ilmenee työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen Ennakoiden eläkkeelle -tutkimuksesta. Kuva: Shutterstock
  • Eläkeläiset ennakoivat eläkeaikaansa pääosin hyvin, ilmenee työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen Ennakoiden eläkkeelle -tutkimuksesta.
  • Suurin osa eläkeläisistä on taloudellisesti varautunut eläkepäiviinsä – yleisin varautumismuoto on säästäminen tilille.
  • Suurin osa on myös pohtinut asumistaan vanhuusvuosina. 40 prosenttia vastaajista muuttaisi mielellään jo ennen toimintakyvyn heikentymistä.

Ilmarisen Ennakoiden eläkkeelle -tutkimuksessa selvitettiin eläkeajan ennakointiin liittyviä asioita, kuten hyvinvointia, asumista ja taloutta. Kysely kohdistettiin kolmelle ryhmälle: 2–4 kuukautta, yli vuoden ja yli 5 vuotta vanhuuseläkkeellä olleet. Kyselyyn vastasi 13.12.2023 – 7.1.2024 välisenä aikana 1 267 henkilöä.

Työeläkeyhtiö Ilmarisen Ennakoiden eläkkeelle -tutkimuksen mukaan eläkeläiset varautuvat eläkeaikaansa pääosin hyvin. Valtaosa vastaajista on taloudellisesti varautunut eläkepäiviinsä, mutta 26 prosenttia vastaajista kertoi, ettei ole varautunut taloudellisesti lainkaan. Vanhuusvuosien varalle sopivaa asumisratkaisua on puolestaan pohtinut 71 prosenttia vastaajista. Jopa 82 prosenttia naisista kertoi yhteisöllisen asumisen kiinnostavan tulevaisuudessa. Miehillä vastaava osuus oli 70 prosenttia.

”Ikääntyminen muuttaa ihmisten elämää monin eri tavoin. Joskus se tapahtuu hitaasti ja pikkuhiljaa edeten, joskus muutos tapahtuu nopeastikin. Ennakoimisen merkitystä ei siis voi korostaa liiaksi. Vanhuuteen varautuminen sekä taloudellisesti että esimerkiksi asumisjärjestelyjä pohtimalla kannattaa aloittaa hyvissä ajoin”, muistuttaa Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Päivi Luna.

Eläkeläisten yleisimmät keinot varautua taloudellisesti ovat aiempien vuosien tapaan tilille säästäminen, oman asunnon ostaminen, sijoittaminen ja lisäeläkkeen hankkiminen.

“Vanhuuteen varautuminen sekä taloudellisesti että esimerkiksi asumisjärjestelyjä pohtimalla kannattaa aloittaa hyvissä ajoin.”

PÄIVI LUNA, johtava asiantuntija

Valtaosa tutkimukseen osallistuneista eläkeläisistä voi hyvin. Hyvinvoivien osuus on noussut hieman edellisestä tutkimuksesta. Yli puolet vastaajista kokee, että jaksaisi edelleen työelämässä hyvin. Kaksi kolmesta vastaajasta haluaisikin työskennellä osa-aikaisesti eläkkeellä.

Halukkuus työskennellä osa-aikaisesti eläkkeellä on noussut kymmenessä vuodessa kymmenellä prosenttiyksiköllä. Ansiotyötä eläkkeen ohella tehneiden osuus ei ole tutkimuksen mukaan noussut siitä huolimatta, että työskentelyhalukkuus on noussut. Vastaajien mukaan entinen työnantaja ei useinkaan tarjoa osa-aikaista työtä eläköityvälle, sillä osa-aikaisuus vaatii usein ylimääräistä hallinnointia.

”Työnantajien ja yhteiskunnan laajemminkin tulisi nähdä aktiiviset ja energiset eläkeläiset voimavarana aiempaa paremmin. Monilla eläkeläisillä on sellaista osaamista ja kokemusta, josta kannattaisi pitää kiinni. Se olisi sekä yksilön että koko yhteiskunnan etu. Työpaikoillakin kannattaisi miettiä, miten voisimme luoda paremmat edellytyksen osa-aikatyölle ja pitää kiinni varttuneemmista osaajista”, Luna toteaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan