Ilmasto muuttuu – Tulvariskeihin varautuminen etenee

Valtiovalta on ottanut ilmastonmuutoksen myötä kohonneen tulvariskin tosissaan.
Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt yli 400 toimenpidettä, joilla eri
puolilla Suomea vastataan kohonneeseen tulvariskiin. Poikkeuksellisten tulvien
korvaaminen siirtyi valtiolta vakuutusyhtiöille vuonna 2014. Varautuminen on
myös jokaisen omalla vastuulla.

Vakuutus korvaa myös poikkeuksellisista merivesi- ja rankkasadetulvista aiheutuneet vahingot. Vanha valtion korvausjärjestelmä ei niitä korvannut. Vakuutusyhtiöt ovat laajentaneet koti- ja kiinteistövakuutusten kattavuutta siten, että niihin sisältyy myös poikkeukselliset tulvavahingot.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan toimintasuunnitelmia tulvien varalta on tehty alueellisissa työryhmissä. Niihin on osallistunut edustajia elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta sekä maakuntien liitoista, kunnista ja pelastustoimesta. Valmisteluun on osallistunut myös alueiden asukkaita ja yrittäjiä.

Ryhmien suunnittelemien toimenpiteiden toteuttajia olisivat suurelta osalta kuntien ja valtion organisaatiot. Myös kiinteistöjen omistajien sekä energiayhtiöiden ja muiden yritysten sekä yhteisöjen toteuttaviksi on ehdotettu toimenpiteitä.

Vakuutusalalta kiitosta – yhteistä varautumista lisättävä

”Viranomaiset ovat tehneet varautumissuunnitelmissa hyvää työtä. Ilmastonmuutos on tosiasia.On hyvä, että sen aiheuttamiin uhkiin herätään”, sanoo Finanssialan Keskusliiton johtaja Risto Karhunen.

Iso osa tulviin varautumiskeinoista on sellaisia, että vain viranomaiset pystyvät niitä tekemään. Tällaisia esimerkkejä ovat kaavoitusmuutokset, viemäriverkoston sovittaminen kasvaviin sademääriin ja erilaiset varoitusjärjestelmät sekä -toimenpiteet. Tulvariskitietoisuutta on nostettava muutenkin. Jokainen riskialueella oleva voi omatoimisesti varautua tulviin.

”Vaikka varotoimia tehdään, on aina mahdollisuus siihen, että tulvavahinko tapahtuu. Tällaisen poikkeuksellisen tulvan varalta voi suojautua monin tavoin, eräs sellainen on tietenkin huolehtiminen kattavasta vakuutusturvasta”, Karhunen toteaa.

Koti- ja kiinteistövakuutusten sisältämä tulvaturva korvaa poikkeuksellisten tulvien rakennuksille ja irtaimistolle aiheuttamia vahinkoja. Ulkona olevan omaisuuden osalta korvauspiiri vaihtelee yhtiökohtaisesti. Poikkeuksellisuudella tarkoitetaan vakuutuksissa sellaista vedenpinnan nousua, jonka esiintymistodennäköisyys on 50 vuotta tai harvemmin.

Maa- ja metsätalousministeriö: Ilmasto muuttuu – tulvien varalta suunniteltu yli 400 toimenpidettä

Katso myös FK:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaaren videohaastattelu, jossa pureudutaan yksityisen ja julkisen sektorin vastuunjakoon sään ääri-ilmiöiden yleistyessä. Video pohjusti kesän 2014 SuomiAreena-keskustelua.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat