Ilmastonmuutoksen hillintä toteutuu finanssialalla erityisesti sijoitustoiminnassa

Suomalaiset finanssialan yritykset ovat edelläkävijöitä Euroopassa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Finanssiala ry:n (FA) keväällä tekemään kyselyyn vastanneista jäsenyhtiöistä 87 prosenttia kertoi ottavansa ilmastonmuutoksen huomioon sijoitustoiminnassaan. Jäsenyhtiöistä lähes 90 prosenttia on mukana myös erilaisissa ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvissä sitoumuksissa tai yhteistyöhankkeissa.

”FA:n hallitus linjasi vuonna 2017, että finanssiala tukee kansainvälistä tavoitetta rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu puoleentoista asteeseen Pariisin ilmastonmuutostavoitteiden mukaisesti”, toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi totesi Finanssiala ry:n vuotuisissa kesäjuhlissa keskiviikkona Helsingissä.

Finanssiala ry kysyi jäseniltään ilmastoteoista luotonannossa, rahastoissa, maksuliikenteessä ja vakuuttamisessa. 78 prosenttia kyselyyn vastanneista yhtiöistä ottaa ilmastonmuutoksen huomioon liiketoiminnassaan.

”Teimme hallituksen ilmastotavoitteesta kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen viime vuoden kesäkuussa. Sen kautta osallistumme Suomen tapaan toteuttaa globaalia kestävän kehityksen Agenda 2030 –toimintaohjelmaa. Seuraamme hallituksemme asettaman ilmastotavoitteen toteutumista viiden vuoden ajan”.

Finanssiala ry työsti yhdessä jäsenyhtiöidensä kanssa raportointimallin toimenpidesitoumuksen tavoitteiden mittaamiseksi.

”Vuotuista FA:lle raportointia varten valittiin indikaattoreista osa. Tulokset ovat suuntaa-antavia, muun muassa siksi, että tuloksia on osittain saatu vain puolelta vuodelta. Finanssialan ilmastoteoista voimme raportoida tarkemmin ensi vuonna, koska meillä on silloin saatavilla koko vuoden luvut”, Kauppi toteaa.

Ilmastonmuutoksen indikaattoreilla FA voi jatkossa kuvata koko finanssialan toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Indikaattorien käytöstä yhtiöt päättävät itse. Indikaattorit on FA:n suosituksessa valittu Financial Stability Boardin ohjeiden “Recommendation on Climate-related Financial Disclosures” perusteella. FAn jäsenyhtiöt raportoivat toimenpidesitoumusta varten ilmastoteoista sijoitustoiminnan, luotonannon, vahinkovakuuttamisen ja maksuliikenteen osalta.

Kysely indikaattoreiden käytöstä toteutettiin webropol-kyselynä huhti-toukokuussa 2019. Kysely lähetettiin FA:n 45 jäsenyhtiölle, joista 23 vastasi kyselyyn. Yhtiöiden konserni- ja ryhmärakenteiden takia 45 yhtiötä kattaa kaikki Finanssiala ry:n jäsenet. Se tarkoittaa käytännössä, että yli 70 prosentilta jäsenistä on saatu vastaus.