Ilmastonmuutos huomioidaan finanssialan liiketoiminnassa – myös itsekriittisyys lisääntynyt

  • Tietoisuus ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä on lisääntynyt finanssialalla.
  • Tämä näkyy vuosi toisensa jälkeen hyvinä tuloksina alan ilmastotoimia mittaavassa kyselyssä.

Finanssiala mittaa vuosittain ilmastotyötään alan yrityksille suunnatulla ilmastoindikaattoriselvityksellä, jonka tavoitteena on parantaa alan ilmastotoimien läpinäkyvyyttä. Kyselyä on tehty vuodesta 2018 alkaen.

”Finanssiala ymmärtää roolinsa paitsi eri toimialojen rahoittajana, myös ilmastoon liittyvien riskien vakuuttajana ja suurena sijoittajana. Ei ole yhdentekevää, saadaanko pääomat tukemaan ilmastokestävämpää tulevaisuutta”, kertoo FA:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari.  

Kyselyn tuloksista käy ilmi, että kyselyyn vastanneiden alan yritysten liiketoiminnassa huomioidaan kattavasti ilmastonmuutos. Esimerkiksi jokainen kyselyyn vastanneista 19 yhtiöistä ilmoitti ottavansa Ilmastonmuutoksen huomioon sijoitustoiminnassa. 84 % kyselyyn vastanneista yhtiöistä kertoi, että ilmastonmuutos otetaan huomioon yhtiön liiketoiminnassa, kuten luotonannon, rahastojen, maksuliikenteen ja vakuuttamisen osalta.

Ilmastonmuutoksesta johtuvat vahingot aiheuttavat myös merkittäviä taloudellisia riskejä, minkä vuoksi vakuutusyhtiöt kiinnittävät jatkuvasti enemmän huomiota aiheeseen. Kyselytulosten mukaan kaikki vahinkovakuutusvastaajat tarjoavat kotitalousasiakkailleen vakuutussopimuksessa olevien ohjeiden lisäksi ohjeita ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja ilmastomuutosta hillitsevistä toimista palo- ja vuotovakuutusten yhteydessä. Suurin osa vahinkovakuutusvastaajista tarjoaa osallistujille tietoa myös myrsky- ja tulvavahinkojen torjuntaan.

Kivisaari kiittelee erityisesti sitä, että ilmastotoimet alalla eivät näytä jääneen ainoastaan puheiden tasolle. ”Pidän erityisen tärkeänä, että ilmastonmuutokseen liittyvät seikat huomioidaan käytännön tasolla liiketoiminnassa. Tämä korostaa sitä, että kestämätön ilmastokehitys nähdään yhä voimakkaammin myös taloudellisena riskinä.”

Toisaalta uusin tulos kertoo myös kasvaneesta itsekriittisyydestä. Parannettavaa on esimerkiksi siinä, miten konkreettisia tavoitteita yhtiöiden sisällä asetetaan ilmastonmuutoksen torjunnalle. 

”On mahdollista, että kasvava vaatimustaso ja sääntelyn määrä ovat lisänneet tervettä itsekriittisyyttä alan yrityksissä. Ei riitä, että ilmastonmuutoksesta keskustellaan, vaan tarve konkreettisille tavoitteille ja toimenpiteille on tullut näkyvämmäksi ja ilmastotyön tuloksellisuus on kyettävä osoittamaan”, Kivisaari toteaa.

Finanssialalla seurataan tarkasti myös maksuliikenteen ilmastotoimia. Valtaosa Suomen maksuliikenteestä on jo digitaalisessa muodossa, ja E-laskun käyttö on lisääntynyt vuosi vuodelta. E-lasku aiheuttaa huomattavasti vähemmän päästöjä perinteiseen paperilaskuun verrattuna.

Suomessa toimivat finanssialan yritykset ovat myös mukana useissa kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa ja sitoumuksissa.

Kohti 1,5 asteen tavoitetta

  • 100 prosenttia kyselyyn vastanneista FA:n jäsenistä ottaa ilmastonmuutoksen huomioon sijoitustoiminnassaan.
  • 84 prosentissa kyselyyn vastanneista yhtiöistä ilmastonmuutos otetaan huomioon yhtiön liiketoiminnassa (luotonanto, rahastot, maksuliikenne, vakuuttaminen).
  • 74 prosentissa yhtiöistä ilmastonmuutos otetaan huomioon yhtiön strategiassa.
  • 79 prosenttia kyselyyn vastanneista yhtiöistä ottaa ilmastonmuutoksen huomioon omassa riskienhallinnassaan.
  • 89 prosentissa kyselyyn vastanneista yhtiöistä keskustellaan ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista myös yhtiön hallituksessa.
  • 63 prosenttia kyselyyn vastanneista yhtiöistä on asettanut konkreettisia ilmastotavoitteita.