Ilmastonmuutos on uhka – siksi finanssiala varautuu siihen

Ilmastonmuutos on vakava uhka myös rahoitusmarkkinoiden vakaudelle, toteaa Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen kolumnissaan. Nykänen mainitsee kaksi riskityyppiä, suorat taloudelliset tappiot sekä tappiot, jotka syntyvät, kun talouden toimijat siirtyvät vähähiilisyyteen.

Sekä vakuutusala että koko finanssiala ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisessa: vakuutusala riskin jakajana ja finanssiala suurena sijoittajana, omaisuudenhoitajana ja luotottajana. Tämän huomioi myös Nykänen. Nykänen muistuttaa, että ilmastonmuutoksen aiheuttamien laaja-alaisten vahinkojen yhteisvaikutus rahoitus- ja vakuutussektoreille voi olla merkittävä.

”Äärimmäisten sääilmiöiden ja luonnonmullistusten aiheuttamat suorat taloudelliset tappiot jäävät vakuutusyhtiöiden ja jälleenvakuuttajien kannettaviksi silloin, kun niiden varalle on hankittu vakuutus. Myös lainan myöntänyt pankki voi päätyä tappion kantajaksi, jos velallisen maksukyky heikkenee vahingon myötä ja vaurioitunut omaisuus on lainan vakuutena ilman kattavaa vakuutusturvaa”, Nykänen toteaa kolumnissaan.

Nykänen peräänkuuluttaa finanssialan yrityksiä huomioimaan ilmastoriskit riittävästi omassa toiminnassaan. Suomalainen finanssiala on tähän jo herännyt. Se tukee toimenpiteitä, joiden tavoitteena on rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu enintään puoleentoista asteeseen.

”Suurimpia askeleita ovat ottaneet suursijoittajina olevat suomalaiset työeläkevakuutusyhtiöt. Lisäksi koko finanssiala on tehnyt neljä kestävän kehityksen toimenpidesitoumusta, joista kolme liittyy sähköisen asioinnin edistämiseen. Neljäs sitoumus on kehittää indikaattoreita kuvaamaan ilmastonmuutosta torjuvien toimien kehitystä vuosien varrella”, luettelee Finanssiala ry:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari.

Nykänen toteaa, että ilmastonmuutos on laaja-alainen ongelma, jonka ratkominen edellyttää laajaa yhteistyötä. Suomalaisen finanssisektorin toimijat lupaavat olla aktiivisesti mukana keskustelussa ja yhteistyössä ilmastonmuutoksen torjumiseksi.