Ilmastonmuutos osuu vakuutusyhtiöiden sijoituksiin

Ilmastonmuutos ravistelee lähivuosikymmeninä vakuutusalaa rajulla kädellä. Suomessa vieraillut kanadalaisaktuaari Caterina Lindman kertoo alan kiinnostuneen maailmanlaajuisesti ilmastonmuutoksesta. Hän on ollut kehittämässä ilmastonmuutosta mittaavaa ja vakuutusalaa hyödyttävää aktuaari-indeksiä.

”Ilmastonmuutos vaikuttaa vakuutusalaan kahdella tavalla”, kertoo vakuutusalalla Kanadassa 35 vuotta työskennellyt aktuaari Caterina Lindman. Ensimmäinen on helposti pääteltävissä, mutta toinen ei välttämättä tule ensimmäisenä mieleen.

”Vahinkovakuutusyhtiöiden korvausmeno kasvaa luonnonkatastrofien lisääntymisen myötä. Toiseksi niin vahinko-, henki- kuin työeläkevakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnassa on otettava huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ja muutokset”, Lindman selittää.

Jos ilmastonmuutos halutaan pysäyttää, on isosta osasta uusiutumattomia energianlähteitä luovuttava, vaikka niitä olisikin saatavilla. Se johtaa merkittävään muutokseen finanssimarkkinoilla, kun sijoittaminen paljon uusiutumattomia energianlähteitä käyttäviin yhtiöihin käy nykyistä kannattamattomammaksi. Osa vakuutusyhtiöistä on jo aloittanut ”hiilisijoitustensa” keventämisen taseistaan, vaikka asiasta ei vielä olekaan sitovaa sääntelyä. Finanssiala ottaa tällä tavoin osaa kestävän kehityksen edistämiseen.

Ympäristöriskit tuotantokustannuksiin!

Yksi tehokas, silloin tällöin väläytelty keino ympäristöystävällisen tuotannon lisäämiseksi olisi se, että yhtiöt joutuisivat maksamaan niiden aiheuttaman todellisen ympäristöriskin mukaisen vakuutusmaksun. Tällaisella olisi suuri ohjaava vaikutus, sillä esimerkiksi ydinvoiman tuottaminen kallistuisi riskimaksun myötä merkittävästi – kenties niin paljon, että tuotanto ei olisi enää lainkaan kannattavaa.

”Ilmastonmuutoksen myötä suuria yhtiöitä koskee myös oikeusriski. Periaatteessa on mahdollista, että esimerkiksi suuria öljy-yhtiöitä haastettaisiin oikeuteen niiden aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta ja niihin liittyvistä tuhoista”, Lindman kertoo.

EU käy vakuutuksen avulla päin ilmastonmuutosta

EU:ssa on tänä syksynä aloitettu selvitystyö siitä, miten ilmastoriskit saataisiin vakuutuksen avulla sisällytettyä yhtiöiden tuotantokustannuksiin. Tutkimuksessa tehdään tilannekatsaus luonnonkatastrofivakuutuksiin ja pohditaan erilaisten ympäristöön liittyvien vakuutusmekanismien kustannustehokkuutta ja sitä, millä tavoin ne voisivat ohjata koko yhteiskunnan toimintaa ympäristöystävällisempään ja katastrofiriskiä pienentävään suuntaan.

EU-komissio on parhaillaan myös perustamassa korkean tason asiantuntijaryhmää, joka antaa komissiolle suosituksia siitä, miten EU:ssa voitaisiin suunnata investointeja kestävällä tavalla. Ryhmä pohtii, miten välttää talouden kriisiytyminen kun hiilidioksidia tuottavien energianlähteiden käyttöä rajoitetaan.

Finanssialan Keskusliitosta asiantuntijaryhmään on nimetty varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari. Ryhmään valittiin noin 20 liike-elämän ja kansalaisyhteiskunnan toimijoista koostuvaa asiantuntijaa.