Ilmastoriskeistä raportoimiseen on nyt tarkat ohjeet

Kansainvälinen finanssialan yritysten muodostama Financial Stability Boardin (FSB) työryhmä on julkaissut ohjeiston, miten finanssialan yritykset voivat varautua ilmastonmuutokseen ja tuoda esille ilmastoon liittyviä riskejä. Ohjeistoa hyödynnetään laajalti kansainvälisen finanssialan kestävyyshankkeissa.

Suositukset auttavat finanssialaa ottamaan huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit toiminnalleen. Tieto auttaa yrityksiä ja yksittäisiä ihmisiä arvioimaan, mihin he rahansa sijoittavat ja mitä seurauksia näillä sijoituspäätöksillä voi olla.

Sijoittamalla runsaspäästöisiin kohteisiin ilmastoriski kasvaa – sijoittamalla resurssitehokkuuteen ilmastoriski pienenee. On odotettavissa, että lainsäädännöllä ohjataan sijoituksia kestävämpiin kohteisiin entistä voimakkaammin ja politiikan seurauksena päästöintensiiviset omaisuuserät voivat menettää arvoaan. Toisaalta uusia sijoitusmahdollisuuksia tarjoavat ilmastoriskiä pienentävät ja ilmastonmuutoksen vastaista työtä vauhdittavat uusiutuvan energian teknologiat.

Ryhmä on valmistellut raportointisuositukset hallinnosta, strategiasta, riskinhallinnasta, tavoitteista ja mittareista. Pankit, vakuutusyhtiöt, sijoittajat ja varainhoitajat saavat omia räätälöityjä raportointisuosituksia.

”On hienoa, että yhteiset raportointikäytännöt tehdään kansainvälisellä tasolla. Se helpottaa käytäntöjen harmonisointia ja lisää läpinäkyvyyttä”, sanoo Finanssiala ry:n asiantuntija Elina Kamppi.

Työryhmän suositukset voisivat toimia pohjana yksittäisten maiden raportointikäytännöille, ja nyt julkaistu ohjeistus voi toimia mallina myös EU-lainsäädäntöä uudistettaessa.