Indeksimuutos uhkaisi eläkejärjestelmän mainetta

Suomessa on maailman luotettavin ja läpinäkyvin eläkejärjestelmä. Kokonaisuutena arvioituna Suomen eläkejärjestelmä on neljänneksi paras. Taakse jää muun muassa Ruotsi. Finanssialan Keskusliiton varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari on iloinen siitä, että suomalaisen työeläkejärjestelmän arvo noteerataan ulkomaillakin.

”Hyvä eläkejärjestelmä on pitkällä aikavälillä kestävä. Tämä on hyvä muistaa varsinkin nyt, kun Suomessa käydään innokasta keskustelua eläkeindeksin muuttamisesta ja rahastojen purkamisesta nykyisten eläkkeiden kohentamiseksi. Puheet ovat lyhytnäköisiä ja vaarantavat järjestelmämme maineen”, Kivisaari sanoo.

Eri maiden eläkejärjestelmiä arvioitiin 24. marraskuuta julkistetussa Melbourne Mercer Global Pension Index –vertailussa. Kahdeksatta kertaa tehdyssä kansainvälisessä vertailussa Suomi paransi asemiaan kaksi sijaa edellisvuodesta. Parhaimmat eläkejärjestelmät löytyvät Tanskasta ja Hollannista. Kolmas sija meni Australiaan.

Eläketurvakeskuksen mukaan Suomen sijoitusta nosti muun muassa päätös työeläkkeen ikärajojen muutoksesta. Vahvuuksia ovat myös eläkejärjestelmän valvonta ja hallinto. Tänä vuonna Suomea arvioitiin ensimmäistä kertaa ensi vuonna voimaan tulevan eläkeuudistuksen näkökulmasta.

Mercer-indeksissä eri maiden eläkejärjestelmiä arvioidaan eläkkeiden riittävyyden, järjestelmän kestävyyden ja hallinnon luotettavuuden näkökulmasta. Suomi sijoittui parhaaseen kolmannekseen jokaisessa kategoriassa, ja sai jo toistamiseen koko vertailun parhaan tuloksen osiossa, jossa arvioitiin eläkejärjestelmien hallinnon luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä.

Kehitysehdotukset olivat samat kuin edellisenäkin vuonna: vähimmäiseläke voisi olla korkeampi. Myös eläkemaksuja voisi nostaa ja rahastointia lisätä. Lisäksi parempi ikääntyneiden työllisyysaste korottaisi Suomen pisteitä.

Neljäntenä kehityskohteena mainitaan eläkeoikeuden jakaminen. Esimerkiksi Saksassa ja Yhdysvalloissa puolisolla on avioliiton kariutuessa tietyin ehdoin oikeus toisen eläketurvaan.

Melbourne Mercer Global Pension Index -vertailu