Ison luokan tutkimus talousosaamisesta jyrähti käyntiin – PISA-tuloksiin jopa vuosikymmenen tauko

Piia-Noora Kauppi pohti puheenvuoronsa päätteeksi, voisiko huoli ilmastosta vähentää talousvaikeuksia.

Talousosaamisen ympärillä käytävä keskustelu saa roppakaupalla kotimaista tutkimusdataa taustakseen, kun seuraavien viiden vuoden aikana nuorten taloustaitoja tutkitaan usean tieteenlajin tutkimuksessa. DigiConsumers-nimisessä tutkimuksessa etsitään ratkaisuja 13–25-vuotiaiden nuorten talousosaamisen ja kulutustaitojen parantamiseen erityisesti digiympäristöissä.

Tutkimuksen tavoitteena on käytännön ratkaisujen löytäminen nuorten taloustaitojen, digitaitojen ja vastuullisen kuluttamisen edistämiseen. Tutkimusta tehdään Jyväskylän, Helsingin ja Vaasan yliopistoissa. Mukana ovat myös Pellervon taloustutkimus ja Talous ja nuoret TAT. Finanssiala seuraa hanketta yhteistyökumppanina monien muiden tahojen tavoin.

Viiteen osaan jakautuva monitieteinen tutkimus käsittää seuraavia osa-alueita:

  1. Nuorten kulutuskäyttäytyminen digitaalisissa ympäristöissä
  2. Nuorten digi- ja taloustaitoihin vaikuttava tekijät kouluissa ja koulun ulkopuolisissa konteksteissa
  3. Talousosaaminen PISA-tutkimuksessa
  4. Pelilliset lähestymistavat ja talousopetuksen digitaaliset työkalut
  5. Viestintä ja vuorovaikutus

Osa-alueisiin ja niiden tarkempaan sisältöön voi tutustua täällä.

PISA-tulokset toukokuussa – seuraavia saadaan odottaa vuosikymmen

Tutkittu tieto suomalaisnuorten talousosaamisesta lisääntyy toukokuun alussa, kun talousosaamiseen liittyvät PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan 7.5. Suomi otti ensimmäistä kertaa osaa talousosaamista käsittelevään mittaukseen, joka tehtiin 2018.

Opetusministeriö on jo nyt päättänyt, ettei Suomi osallistu talouslukutaidon mittaukseen seuraavassa vuonna 2021 tehtävässä PISA-mittauksessa. OECD on päättänyt, ettei vuoden 2024 PISA-tutkimus sisällä lainkaan talousosaamisen mittausta, vaan se tekee tilaa vieraan kielen osaamiselle. Suomalaisnuorten kansainvälisestä talousosaamistaidosta saadaan tietoa seuraavan kerran aikaisintaan vuoden 2027 mittauksesta, jonka tulokset saapunevat kahden vuoden kuluttua aineiston keruusta.

Katso FA:n Kaupin avauspuheenvuoro

Tutkimusprojektin aloitusseminaarissa Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi puhui nuorten aikuisten taloudellisista vaikeuksista. Finanssialan yrityksillä on runsaasti projekteja, joilla edistetään DigiConsumers-tutkimuksen kohderyhmän eli nuorten talousosaamista. Kauppi muistutti, ettei Suomella ole ikärakenteensa vuoksi vara menettää nuoria yhteiskunnan ulkopuolelle esimerkiksi puutteellisen talousosaamisen vuoksi.