Jatkossa verkossa asiointi muiden puolesta on helpompaa

Hoidatko vanhempiesi raha- tai vakuutusasioita? Haluaisitko varata lapsellesi
lääkäriajan verkosta? Pitäisikö sinun hankkia yrityksen autolle kaskovakuutus?
Verkossa muiden puolesta asiointi ei aina ole niin helppoa kuin sen luulisi
sähköisenä aikana olevan. Valtio kaavailee tähän parannusta osana kansallisen
palveluarkkitehtuurin kehitystä. Finanssiala on omalta osaltaan mukana
kehitystyössä.

Suomessa ollaan rakentamassa sähköistä kansallista palveluarkkitehtuuria. Se nivoo yhteen monia kansalaisille tarkoitettuja verkkopalveluja. Tällä hetkellä monella viranomaistaholla ja yrityksellä on omat sähköiset palvelunsa, joihin rekisteröidytään, tunnistaudutaan ja kirjaudutaan erikseen. Valtion aikeena on tuoda näitä verkkoekosysteemejä viranomaisten puolesta yhteen niin, että sähköinen asiointi olisi helpompaa ja sujuvampaa. Myös yksityisillä yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää valtion kehittämää järjestelmää.

Osana kansallisen palveluarkkitehtuurin luontia kehitetään asiointivaltuuspalvelu. Se tarkoittaa sitä, että kun ihminen on luotettavasti tunnistettu sähköisissä palveluissa, hänen tiedoistaan käy samalla ilmi, kenen puolesta hän voi asioida. Onko hänellä esimerkiksi lupa hoitaa vanhempiensa tai edustamansa yrityksen asioita verkossa? Pyrkimys on päästä pois paperisten valtakirjojen aikakaudesta.

Finanssialalle ihmisen tunteminen on perusedellytys

Suomalainen finanssiala on omalta osaltaan mukana kehitystyössä. Finanssialan Keskusliiton johtavan asiantuntija Pekka Laaksosen mukaan pankkien ja vakuutusyhtiöiden palvelut ovat juuri sellaisia, joissa asiakkaan tai asiakkaan puolesta toimivan henkilön luotettava tunnistaminen on yksi palvelun tarjoamisen edellytyksistä.

”Finanssialan yritykset ovat erittäin mielellään kehittämässä yhteisiä tapoja siihen, miten ihmiset voisivat hoitaa asioita edustamiensa yritysten tai omaistensa puolesta ilman paperisia valtakirjoja”, Pekka Laaksonen sanoo.

”Finanssialan näkökulmasta on tärkeä varmistaa, että alan toimijat, kuten pankit ja vakuutusyhtiöt, saavat perustettavasta kansallisesta järjestelmästä kaikki palvelujen tarjonnan kannalta tarpeelliset tiedot. Silloin uudesta palvelusta tulee aidosti sellainen, josta kansalaisille on hyötyä”, Laaksonen toteaa.

Lisätietoja:
Kansallinen palveluarkkitehtuuri

Asiointivaltuudet-hanke