Johdannaiskaupan säännöt tiukentuvat – edessä sopimusruljanssia

Virallisten markkinapaikkojen ulkopuolella käydyn johdannaiskaupan säännöt tiukentuvat. Uudet säännöt koskevat johdannaiskaupan vakuuksia. Finanssialan toimijoille se tietää sopimustalkoita ennen maaliskuun alkua. Maailmanlaajuinen muutos on osa finanssikriisistä lähtenyttä sääntönippua, jolla johdannaiskaupan riskejä tahdotaan suitsia. Johdannaiskauppaa käyvien yritysten kannattaa tarkistaa, kuuluuko oma yritys sääntelyn piiriin. Jos kuuluu, on johdannaiskaupankäynnin vakuussopimukset uusittava, jotta kauppaa voi käydä.

Niin sanotun OTC (over the counter) -johdannaiskaupan vakuuksia koskevat säännöt laittavat finanssialan toimijat uusimaan johdannaiskaupan vakuussopimuksia ennen maaliskuun alkua. Sääntely koskee erityisesti pankkeja, vakuutusyhtiöitä, sijoituspalveluyrityksiä sekä sijoitus- ja vaihtoehtoisrahastoja. Niin ikään jotkut isoissa määrin johdannaiskauppaa käyvät finanssialan ulkopuoliset yritykset ovat sääntelyn piirissä.

Jotta johdannaiskauppaa voi jatkossa käydä, on sääntelyn piiriin kuuluvien yritysten tehtävä uudet vakuussopimukset vaihtuvien vakuuksien vaihdosta ja muutettava joitakin käytäntöjään. Ilman uusia sääntelyn mukaisia sopimuksia kauppaa ei enää voi tehdä maaliskuun alun jälkeen. Käytännössä Suomessa toimivat pankit joutuvat uusimaan sääntelyn piiriin kuuluvien johdannaisasiakkaidensa kanssa tehtävät vakuussopimukset nopealla aikataululla.

Kyse on maailmanlaajuisesti merkittävästä muutoksesta, joka pakottaa suurten finanssikonsernien juristiarmeijat töihin ja uusimaan asiakkaiden kanssa tehtyjä sopimuksia. Muutos toteutetaan lähestulkoon kaikkialla maailmassa samaan aikaan. Euroopassa säännöt panee toimeen Euroopan unioni.

Aikataulu on tiukka. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on uumoiltu, että valtavaa sopimusmäärää ei saada urakoinnista huolimatta uusittua parissa kuukaudessa.

Vakuuksia vaihdettava päivittäin ja konkurssin varalta

Kaikenkokoisten finanssiyritysten on siis ruvettava vaihtamaan ns. vaihtuvaa vakuutta (engl. Variation margin) päivittäin. Vaihtuvien vakuuksien ideana on kattaa johdannaisten päivittäisen arvon vaihtelu. Käytännössä se voi tarkoittaa sitä, että isojakin omaisuuseriä siirrellään päivittäin vakuutena osapuolelta toiselle. Vakuutena voi toimia esimerkiksi arvopaperi tai käteinen raha.

Eräiden kaikkein suurimpien johdannaiskauppaa käyvien osapuolten on lisäksi vastedes toimitettava toisilleen niin sanotut alkuvakuudet sen varalta, että sopimuksen toinen osapuoli menee konkurssiin eikä vaihtuva vakuus kata vastapuoliriskiä. Silloin toinen osapuoli voi realisoida alkuvakuuden ja kattaa sillä konkurssista aiheutuneen tappion niin, että konkurssin haitalliset vaikutukset eivät leviä. Pakollinen alkuvakuuksien vaihto koskee kuitenkin vain todella suuren luokan toimijoita ja tulee voimaan asteittain.

”Alkuvakuusvaatimusten on arvioitu voivan jopa vähentää markkinoiden likviditeettiä, kun isoja omaisuuseriä on konkurssien varalta parkissa ilman, että niitä voidaan käyttää”, kertoo lakimies Jyrki Manninen Nordeasta.

Välittömiä kustannuksia ja työtä aiheuttaa kuitenkin pääasiassa vaihtuvia vakuuksia koskeva sääntömuutos. ”Vaihtuvia vakuuksia on käytetty alkuvakuuksia yleisemmin, mutta aiemmin niistä on sovittu asiakkaan kanssa erikseen. Nyt sopiminen on pakollista. Lisäksi on tehtävä tietojärjestelmämuutoksia, jotta vakuuksia voi vaihtaa sujuvasti”, Manninen selventää.