Joka kolmas liukastuu – keski-ikäiset loukkaantuvat

Joka kolmas suomalainen on kaatunut liukastumalla viime vuoden aikana. Eniten liukastumisia tapahtui alle 24-vuotiaille. Lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolle hakeutui eniten yli 50-vuotiaita liukastumisen vuoksi loukkaantuneita.

Joka kolmas liukastumisgallupiin vastanneista on kaatunut liukastumalla ulkona viime vuoden aikana. Liukastumisten määrä ei ole muuttunut viidessä vuodessa, sillä edellisen kerran tehdyssä kyselyssä vuonna 2008 vastaajat kertoivat liukastuneensa ulkona yhtä usein kuin vastaajat syksyllä 2013.

Enemmän loukkaantumisia

Vaikka suurin osa liukastuneista ei satuttanut itseään tilanteessa, oli loukkaantuneita enemmän kuin vuonna 2008. Viisi vuotta sitten noin joka kolmas liukastunut satutti itseänsä, nyt 43 prosenttia vastasi loukkaantuneensa. Lääkärin tai terveydenhoitajan käyntiä tarvitsi vastaajista 12 prosenttia (vuonna 2008 7 prosenttia) ja kuusi prosenttia (vuonna 2008 4 prosenttia) liukastuneista joutui olemaan töistä tai koulusta pois.

Eniten liukastumisista aiheutuneita loukkaantumisia tapahtui 50–64 -vuotiaille. Lähes puolet keski-ikäisistä liukastuneista loukkasi itsensä ja joka viides kertoi käyneensä lääkärissä tai terveydenhoitajalla.

Useimmiten liukastuminen tapahtui katu- tai tiealueella ja vapaa-ajalla.

Vastaajista 72 prosenttia kertoi, ettei koskaan käytä liukkailla keleillä liukuesteitä. Joskus liukuesteet asentaa 19 prosenttia vastaajista.

Liukastumisia ja liukkaan kelin vaikutuksia jalankulkijan käyttäytymiseen kerättiin internetpaneelilla marras-joulukuussa 2013. Gallupiin vastasi 1677 henkilöä. TNS Gallup Oy toteutti tutkimuksen Liikenneturvan toimeksiannosta.

Liukastuneet 2013

Liukastumisen seuraukset

Liukastumisista miljoonakustannukset

Talviaikaisista liukastumisista ja kaatumisista aiheutuu jopa yli 600 miljoonan euron kustannukset. Lukuun sisältyvät työtapaturmavakuutuksesta maksettavien korvausten lisäksi vapaaehtoisesta tapaturmavakuutuksesta, erilaisista vastuuvakuutuksista sekä yhteiskunnallisista menetyksistä aiheutuvat kulut ja korvaukset.

Kokonaisuudesta arviolta puolen miljardin euron menetykset syntyvät vuosittain sairaanhoitokuluista sekä työpanoksen ja hyvinvoinnin menetyksistä.

Jää- tai lumikelien aiheuttamien kaatumisten vuoksi hoidetaan vuosittain noin 5000 henkilöä sairaaloiden vuodeosastoilla ja lähes 10 000 henkilölle kertyy käynti erikoissairaanhoidossa. Vuodeosastohoitojaksoja kertyy yli 5000 ja erikoissairaanhoidon avohoitokäyntejä lähes 20 000. Vakavimmillaan kaatuminen voi johtaa kuolemaan. Vuosittain noin kymmenen henkeä kuolee jää- ja lumikelien aiheuttaman kaatumisen vuoksi.

Pysy pystyssä -kampanja edistää talvijalankulun turvallisuutta. Kampanjan taustalla ovat Kotitapaturmien ehkäisykampanjan toimijat: Finanssialan Keskusliitto, Maanpuolustuskoulutus, Suomen Punainen Risti, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Ilmatieteen laitos, Liikenneturva ja Taitavat suutarit.