Jos työkyvyttömyys uhkaa, sivusto kokoaa tiedot

Kun sairaus, onnettomuus tai ammattitauti heikentää työkykyä, menee kansalaisella sormi suuhun. Miten turvata oma toimeentulo? Mihin on oikeutettu? Kuka päättää, milloin on työkyvytön? Miten koko systeemi pyörii? Sosiaali- ja terveysministeriö on rakentanut teemasivuston, joka käsittelee etuuksien ja korvauksien hakemista sosiaalivakuutusta hoitavista laitoksista. Se selventää myös hoitavan lääkärin ja vakuutuslääkärin erilaisia tehtäviä.

​Verkkopalvelu nähtiin tarpeelliseksi, sillä sosiaalivakuutusjärjestelmää on arvosteltu läpinäkymättömyydestä ja eri asiantuntijoiden roolien epäselvyydestä. Usein eniten ihmetystä on herättänyt korvauspäätöksissä mukana oleva asiantuntijalääkäri, jota kutsutaan myös vakuutuslääkäriksi.

Vakuutuslääkärin tehtävä on arvioida hoitavan lääkärin lausunnon perusteella, onko henkilö lääketieteen ja vallitsevan oikeuskäytännön näkökulmasta oikeutettu etuuteen tai korvaukseen vai ei. Vakuutuslaitoksessa päätöksentekoon osallistuu yleensä useita asiantuntijoita, kuten käsittelijöitä, juristeja ja asiantuntijalääkäreitä. Päätöksen taustalla on aina laki, joka määrittelee, millaisia etuuksia ja korvauksia vakuutuksesta maksetaan, kenelle niitä maksetaan ja millä edellytyksillä.

”Ministeriön sivuille koottu tietopaketti on yksi tapa tarjota puolueetonta tietoa etuuksien hakijoiden avuksi. Toivomme, että myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja vakuutuslaitosten asiakasneuvojat löytävät sivuston”, sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko sanoo.