”Jos yritys ei ole tosissaan vihreässä siirtymässä, sen vakuuttaminen on ilmastonmuutoksen rahoittamista”

Paneelissa keskustelivat Yhdysvaltain vakuutussääntelyelintä NAICia edustava Lori Wing-Heier (kuvassa toinen vasemmalta), Hans De Cuyper belgialaisesta vakuutusyhtiö Ageas Groupista, Hanna Aho Suomen luonnonsuojeluliitosta sekä Mirka Vahtera avaruusteknologiayhtiö Iceyestä. Paneelia moderoi Insurance Europen Nicolas Jeanmart (vas.). Kuva: Timo Marttila
  • Vakuutusalalla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen vaikutusten hillinnässä ja siihen sopeutumisessa.
  • Ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän sään ääri-ilmiöitä ja niiden aiheuttamia tuhoja entisestään.
  • Kasvavat riskit aiheuttavat sen, että joistakin kohteista tulee vakuutuskelvottomia.
  • Vakuutusalan roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa puitiin vakuutusalan eurooppalaisen kattojärjestön Insurance Europen paneelissa.
  • Paneelissa keskustelivat Hanna Aho Suomen luonnonsuojeluliitosta, Hans De Cuyper belgialaisesta vakuutusyhtiö Ageas Groupista, Mirka Vahtera avaruusteknologiayhtiö Iceyestä ja Yhdysvaltain vakuutussääntelyelintä NAICia edustava Lori Wing-Heier.
  • Insurance Europen konferenssi kokosi Helsinkiin torstaina 30.5.2024 yli 300 vakuutusalan johtajaa ja asiantuntijaa.

Onko vakuutusala vastuuton, jos se vakuuttaa tai rahoittaa ilmastolle haitallista liiketoimintaa? Tämä oli keskeinen kysymys vakuutusalan eurooppalaisen kattojärjestön Insurance Europen vuosikonferenssin paneelissa.

”Vihreän ja ruskean välillä on viisikymmentä harmaan sävyä. Moni yritys on parhaillaan muuttamassa toimintaansa vihreäksi. Jos näiltä toimijoilta evätään vakuutukset, tämä siirtymä pysähtyy”, huomauttaa belgialaisen monikansallisen vakuutusyhtiö Ageas Groupin toimitusjohtaja Hans De Cuyper.

Suomen luonnonsuojeluliiton ilmastoasiantuntijan Hanna Ahon mukaan vakuutusyhtiöiden on erotettava, mikä yritys on tosissaan vihreässä siirtymässään: onko kyse viherpesusta vai todellisesta työstä muutoksen eteen.

”Vakuutuksen myöntäminen sellaiselle yritykselle, joka ei ole tosissaan vihreässä siirtymässään, on käytännössä ilmastonmuutoksen rahoittamista”, Aho paaluttaa.

Koti vakuutuskelpoisena muuttuvassa ilmastossa

Avaruustekniikkayhtiö Iceyen Strategic Insurance Account Manager Mirka Vahtera muistuttaa satelliittitekniikan mahdollisuuksista sopeutumisessa muuttuvaan ilmastoon. Iceye tarjoaa vakuutusyhtiöille satelliittidataa missä päin maailmaa tahansa tapahtuvista tulvista.

”Vakuutusyhtiöt käyttävät monipuolista dataa esimerkiksi tulvan etenemisen ajantasaiseen tarkkailuun ja ennakointiin. Tieto auttaa myös mittaamaan tulvan vahinkoja ja ymmärtämään siitä koituvia mahdollisia korvauksia.”

Amerikkalaista näkökulmaa keskusteluun toi Yhdysvaltain vakuutussääntelyelintä NAICia edustava Lori-Wing-Heier. Yksi ongelma Yhdysvalloissa on, että kuluttajat tiedostavat äärisäiden aiheuttamat tuhot, mutta eivät tajua, että ne liittyvät ilmastonmuutokseen. Wing-Heierin mukaan erityisesti Yhdysvalloissa kuluttajia on valistettava, mitä on otettava huomioon, jotta koti tai liiketoiminta on vakuutuskelpoinen myös muuttuvassa ilmastossa.

”Esimerkiksi kotiosavaltiossani Alaskassa on koteja alueilla, joille ei olisi koskaan pitänyt rakentaa. Ongelma myös vaihtelee alueittain: Pohjoisissa osavaltioissa talot kallistuvat tai romahtavat, kun ikirouta sulaa, etelässä taas ongelmia aiheuttaa kuivuus.”

Insurance Europen jokavuotinen konferenssi kiertää eri Euroopan maissa ja järjestettiin nyt ensi kertaa Helsingissä. Konferenssi kokoaa pääasiassa vakuutusalan eurooppalaisia vaikuttajia yhteen, mutta mukana on myös puhujia ja osallistujia Euroopan ulkopuolelta. Puhuja- ja osallistujakaartissa on paitsi vakuutusyhtiöiden johtoa, myös viranomaisia ja kansalaisjärjestöjen edustajia.