Joukkolainamarkkinoiden uudistus voisi vähentää konkursseja

Finanssialan Keskusliitto kannattaa valtiovarainministeriön työryhmän ehdotusta joukkolainamarkkinoiden kehittämiseksi. Ehdotuksen mukaan uudistus vahvistaisi velkojien asemaa yrityssaneerauksessa ja vähentäisi velkojien halua hakea yrityksiä konkurssiin.

Työryhmä ehdottaa, että joukkolainoja voisi yrityssaneerauksessa muuttaa osakkeiksi ilman nykyisten osakkeenomistajien suostumusta. Työryhmän mukaan nykylainsäädäntö jarruttaa joukkolainamarkkinoiden kehitystä, koska velkojat joutuvat yrityssaneerauksessa osakkeenomistajia heikompaan asemaan.

”Velkakonversion mahdollistaminen yrityssaneerauksessa olisi omiaan tukemaan yritysten rahoituskanavien monipuolistumista” toteaa Finanssialan Keskusliittoa työryhmässä edustanut Mirjami Kajander-Saarikoski.

Uudistus myös parantaisi kotimaisten joukkolainojen houkuttelevuutta suhteessa ulkomaisiin joukkolainoihin, mikä on tärkeää suomalaisten yritysten kasvumahdollisuuksille.

”Ulkomaiset sijoittajat odottavat Suomen lainsäädännön vastaavan länsimaista käytäntöä, mikä on Suomen kaltaisella reuna-alueella hyvä pitää mielessä. Joukkolainasijoittajat odottavat sijoitukseltaan turvaavuutta, mutta hyväksyvät vastineeksi osakepääomaa huomattavasti matalamman tuoton. Oikeudellinen riski voisi vaikeuttaa suomalaisyritysten rahoituksen saantia taikka heikentää sen ehtoja ” Kajander-Saarikoski jatkaa.

Ministeriö arvioi lausuntopalautteen perusteella maalis-huhtikuussa, miten valmistelua jatketaan. Työryhmä ehdottaa, että hallitus antaisi esityksensä eduskunnalle toukokuussa ja laki tulisi voimaan ensi syksynä.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

VTS- ja sijoittajien korvausrahasto

Mirjami Kajander-Saarikoski

Asiamies, VTS-rahasto / Asiamies, Sijoittajien korvausrahasto