Joukkorahoituksen hakijoiden tiedot pian samasta muotista

Valtiovarainministeriön asetus helpottaa joukkorahoituskohdetta etsivän sijoittajan savottaa. Joulukuun alkupuolella annettu asetus määrittää, millaista tietoa yrityksen tulee antaa itsestään ja sijoituskohteesta, kun se hakee joukkorahoitusta.

Kun kaikki rahoitusta hakevat yritykset esittävät tiedot samassa muodossa, se auttaa sijoittajaa vertailemaan kohteita ja ymmärtämään, millaiseen paikkaan on rahojaan laittamassa.

”Määrämuotoisuus parantaa vertailtavuutta ja selkeyttää myös yrityksen vastuuta. Lisäksi tiedonantovelvollisuutta on joustavoitettu siten, että pääsäännön mukaisista tiedonantovelvoitteista voi poiketa joukkorahoituksen saajan, sen liiketoiminnan tai rahoituskohteen erityispiirteiden vuoksi. Poikkeukset on kuitenkin aina perusteltava eivätkä ne saa vaarantaa sijoittajansuojaa,” sanoo Finanssialan Keskusliiton lakimies Antti Laitila.

Uudistus avittaa myös rahoitusta hakevaa yritystä. Tulevaisuudessa hakemiseen tarkoitetut dokumentit on yhdenmukaistettu sisällöltään ja rakenteeltaan. Tämä nopeuttaa rahoituksenhakemisen paperisotaa ja laskee kustannuksia.

Asetus on voimassa 15. joulukuuta alkaen. Se täydentää syyskuun alussa voimaan tullutta joukkorahoituslakia.