Joukkorahoituslaki tarpeen, mutta tasapuolisilla kilpailuedellytyksillä

Yrityksille tarjotaan lisää vaihtoehtoja kasvunsa rahoittamiseen, kun laina- ja sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen hankinta helpottuu. Hallitus antoi asiasta lakiesityksen torstaina 7. huhtikuuta.

Lakiesitys keventäisi sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen sääntelyä ja vastaavasti selkeyttäisi lainamuotoisen joukkorahoituksen pelisääntöjä. Joukkorahoituslain tavoitteena on selkeyttää eri viranomaisten vastuita joukkorahoituksen valvonnassa, parantaa sijoittajansuojaa ja monipuolistaa rahoitusmarkkinoita.

”Finanssiala suhtautuu myönteisesti eri rahoitusmuotojen kehittämiseen ja rahoituksen saatavuuden parantamiseen. Toivottavasti joukkorahoitus tarjoaa pienille- ja keskisuurille yritykselle uuden rahoituskanavan pankkirahoituksen rinnalle”, Finanssialan Keskusliiton (FK) lakimies Antti Laitila korostaa.

Laitila muistuttaa, että joukkorahoitustoiminnan voimakas kasvu on seurausta finanssialan voimakkaasta ylisääntelystä.
”On tärkeätä, että rahoitusmuodot ovat säänneltyjä tasapuolisten kilpailunedellytysten ja sijoittajansuojan toteutumisen turvaamiseksi. Rahoituksen pullonkauloja estetään parhaiten, kun perinteistä finanssialaa ei tukahduteta ylisääntelyllä.”

Joukkorahoituslaki koskee ainoastaan elinkeinotoiminnan rahoituksessa hyödynnettävää laina- ja sijoitusmuotoista joukkorahoitusta. Se ei koske vertaislainojen välitystä tai rahankeräystä.​