Julkisten hankintojen laskut otettava vastaan EU:ssa verkkolaskuna

Euroopassa kaikkien julkishallintojen on tulevaisuudessa otettava julkisiin hankintoihin liittyvät laskut vastaan verkkolaskuina.

​Eurooppalaisen standardointijärjestön on määriteltävä niin sanottu verkkolaskun peruslasku ja sitä tukevat standardit.

FK:n kehityspäällikkö Pirjo Ilolan mukaan työryhmän tavoitteena on varmistaa, että tuleva kuvaus muokkautuu mahdollisimman pitkälti Suomen Finvoice-verkkolaskustandardin mukaiseksi.

CEN (European Committee for Standardization) tekee parhaillaan direktiivin mukaista määrittelytyötä verkkolaskun kehittämiseksi. Työ on käynnistynyt eurooppalaisen verkkolaskun tietosisällön suunnittelulla.

Julkiselle kommenttikierrokselle työn tulokset saadaan loppukesästä 2015. Suomea työryhmässä edustaa FK.