Juncker patistaa EU-maita pankkiunioniin

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker kehottaa kaikkia EU-maita liittymään pankkiunioniin. Juncker piti vuosittaisen unionin tilaa käsittelevän puheensa Strasbourgissa.

Kattavalla pankkiunionilla saataisiin Junckerin mukaan vähennettyä joidenkin jäsenmaiden pankkijärjestelmien riskejä. ”Jos haluamme pankkien toimivan samoilla säännöillä saman valvonnan alla, tulisi kaikkia jäsenmaita rohkaista liittymään pankkiunioniin”, Juncker sanoi.

Ruotsi ja Tanska ovat parhaillaan miettimässä pankkiunionin jäsenyyttä.

”Pankkiunionin laajeneminen Suomen ohella myös muihin Pohjoismaihin olisi suomalaisen finanssialan näkökulmasta monella tapaa hyvä ja toivottava kehityssuunta. Se lisäisi markkinoiden integraatiota ja vahvistaisi Pohjoismaiden ääntä, kun päätetään pankkiunionin kehittämisestä”, toteaa Finanssiala ry:n pääekonomisti Veli-Matti Mattila.