Kädenvääntö EU:n yhteisestä talletussuojasta jatkuu

EU-maiden valtiovarainministerit ovat itsenäisyyspäivänä keskustelleet strategisen investointien rahaston toimintajakson pidentämisestä ja pankkiunionin vahvistamisesta. Samalla puheenjohtajamaa Slovakia raportoi muun muassa yhteistä eurooppalaista talletussuojajärjestelmää koskevan komission ehdotuksen käsittelystä.

Finanssialan Keskusliitto (FK) tukee rahoitusjärjestelmän vakautta lisäävää pankkiunionia mutta vastustaa komission esittämää yhteistä talletussuojajärjestelmää. Järjestelmälle ei sen mielestä ole nykytilanteessa tarvetta eikä edellytyksiä. Sen sijaan FK kannattaa eri euromaiden talletussuojajärjestelmien yhdenmukaistamista.

”Komission esitys on ennenaikainen ja puutteellisesti valmisteltu. Keskeisenä ongelmana on, että komissio ei ole kunnolla analysoinut talletussuojan roolia EU:n uudessa kriisinratkaisukehikossa. Koska ongelmiin joutuvat pankit laitetaan ensisijaisesti kriisinratkaisuun, ei konkurssiin, talletussuojarahaston käyttötarve pienenee olennaisesti. Konkurssitilanteissakin tarvetta on yleensä vain väliaikaiselle likviditeettituelle. Komissio ei ole ottanut näitä näkökohtia huomioon esityksessään”, toteaa FK:n pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Sen sijaan, että kiirehditään euromaiden pankkien riskien jakamista yhteisvastuullisen talletussuojan kautta, tulisi FK:n mielestä huolehtia siitä, että riskejä vähennetään aidosti. Pankkijärjestelmien kuntoerot ja samalla erot riskeissä ovat yhä hyvin suuret euromaiden välillä. Tämän seurauksena komission esittämä malli johtaisi yhteisen talletussuojan tuomien hyötyjen ja kustannusten epäoikeudenmukaiseen jakautumiseen jäsenmaiden välillä.

Kokouksessa komissio esittelee marraskuussa julkaisemansa laajan lainsäädäntöpaketin, jolla tarkistetaan nykyistä pankkien vakavaraisuus- ja maksuvalmiussääntelyä sekä kriisinratkaisulainsäädäntöä. Suomea edustaa Brysselissä valtiovarainministeri Petteri Orpo.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat