Kaikki vakuutusyhtiöt julkistavat asiantuntijalääkäreidensä nimet

Vakuutusyhtiöt ovat julkaisseet tai julkaisemassa palveluksessaan olevien asiantuntijalääkäreiden, eli vakuutuslääkäreiden, nimet korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksen mukaisesti. Osa yhtiöistä on tehnyt näin jo aiemminkin. Kansalaisilla on tähänkin mennessä ollut oikeus asianosaisjulkisuuden nojalla saada tietoonsa kaikkien omaan etuuskäsittelyynsä osallistuneiden henkilöiden nimet pyynnöstä.

​KHO linjasi aiemmin tällä viikolla, että vakuutusyhtiöiden asiantuntijalääkärit käyttävät julkista valtaa osallistuessaan päätöksentekoon kansalaisten lakisääteistä vakuutusturvaa koskevissa asioissa. Siksi heidän nimensä ovat julkista tietoa. Päätös koskee lakisääteisiä vakuutuksia, kuten työeläke-, työtapaturma- ja liikennevakuutuksia.

Etuuspäätösten perusteluja ollaan myös parantamassa. Finanssialan Keskusliitto (FK) toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) antamassaan lausunnossa, että selkeät ja ymmärrettävät perustelut ovat tärkeitä, jotta etuudenhakija ymmärtää, mihin häntä koskeva päätös perustuu.

Johtava lakimies Pia Santavirta FK:sta muistuttaa, että päätösten parempi perustelu ja nopea päätösmenettely edellyttävät sitä, että hoitavan lääkärin lausunto on kirjoitettu mahdollisimman hyvin ja kuvaavasti.

”Etuuspäätöksessä hoitavan lääkärin lausunto on avainasemassa. Sen lisäksi päätöksenteossa arvioidaan, onko etuudenhakijalla lain mukaan oikeus hakemaansa etuuteen. Tavoitteena on, että samassa tilanteessa olevia henkilöitä kohdellaan yhdenmukaisesti, Santavirta sanoo.

FK kannattaa myös muita STM:n vakuutuslääkärityöryhmän ehdotuksia, kuten lainsäädäntöön otettavaa velvoitetta muutoksenhakulautakuntien jäsenten sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Santavirran mukaan ala kiirehtii myös STM ja oikeusministeriön lakiesitystä, jossa nimettäisiin puolueeton asiantuntijataho antamaan lääketieteellisiä lausuntoja etuuksia koskevissa riitatilanteissa. FK on esittänyt tehtävää esimerkiksi yliopistosairaaloille.