Kaj Turunen: Verovähennysoikeuksia omaan varautumiseen

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen (ps.) vaatii ministeriöitä pitämään kiinni hallitusohjelmakirjauksesta, jossa pidättäydytään kansallisesta lisäsääntelystä. Ihmisten omaa varautumista vanhuuden päiviin Turunen helpottaisi verovähennysoikeuksia laajentamalla. Turusta haastateltiin Finanssialan Uutismajakan Päättäjän puheenvuoro -palstalle.

​Hallitus on luvannut, ettei EU-sääntelyn päälle tällä hallituskaudella tulisi kansallista sääntelyä. Ministeriöistä kansallista lisää on kuitenkin ehdoteltu useisiin hankkeisiin. Miten asia saadaan korjattua?

”Pyrin omalla toiminnallani talousvaliokunnan puheenjohtajana vaikuttamaan siihen, että kansallista lisäsääntelyä ei tulisi edes hallituksen esityksiin. Asiat ovat luonnollisesti tapauskohtaisia, mutta mielestäni hallitusohjelman kirjaus on kuitenkin tältä osin yksiselitteinen: kansallista lisäsääntelyä ei saa tulla! Se on Smolnassa hallitusohjelmaa tehdessä sovittu linja, jota myös talousvaliokunta noudattaa. Toivoisin, että myös ministeriöissä pidettäisiin tästä linjauksesta kiinni.”

Pitäisikö yhteiskunnan kannustaa ihmisiä varautumaan myös itse taloudellisesti oman elämän huonompia aikoja varten?

”Yhteiskunta voi nimenomaan kannustaa ihmisiä varautumaan itse taloudellisesti huonompiin aikoihin. Sitä ei kuitenkaan voi edellyttää, eli meidän on pidettävä kiinni sosiaaliturvajärjestelmästämme. Omaan varautumiseen kannustamisessa voisi tulla kyseeseen erilaiset verovähennysoikeudet tiettyyn rajaan asti. Yhteiskunnallisilla toimilla ei saa ainakaan tehdä omaa varautumista mahdottomaksi.

Tällä hetkellä korot ovat niin alhaalla, että perinteinen rahojen säästäminen pankkitilille vanhuuden päivien varalle ei ole fiksua. Ihmisiä on kannustettava muihin säästämistapoihin. Erityisesti erilaisten eläkesäästämisratkaisujen verokohtelua voisi tarkastella – ja miksei omaisuuden verottamista ylipäänsä.”

Taloudelliseen varautumiseen kuuluvat myös henkivakuutustuotteet. Riskihenkivakuutuksen verotus otetaan käsittelyyn ennen muita sijoitustuotteita jo nyt perintöverouudistuksen yhteydessä. Onko tämä mielestäsi perusteltua?

”Asian käsittely olisi voitu tehdä myös muiden sijoitustuotteiden verotuksen yhteydessä, mutta ymmärrän myös käsittelyn perintöverouudistuksen yhteydessä.

Mielestäni pienet henkivakuutuskorvaukset voisivat hyvin olla verovapaita myös jatkossa, sillä ne koskettavat suuria kansanosia. Tarkkaa rajaa en osaa sanoa, mutta suuruusluokaltaan voisimme puhua 20 000 – 30 000 euron suuruisista henkivakuutuskorvauksista. Verokohtelun pitäisi myös olla armeliaampaa rintaperillisille kuin kuolinpesille menevien korvausten osalta. Jos verokohtelu on liian ankaraa, niin ne pienetkin riskihenkivakuutukset jäävät ottamatta. Sitä paitsi henkivakuutusten kohdalla tullaan mielestäni fundamentaalisen kysymyksen äärelle: jos asiakas ottaa itselleen ja läheistensä turvaksi henkivakuutuksen, niin miltä osin valtio voi olla verotuksen kautta edunsaaja?

Työnantajien on pakko ottaa työntekijöilleen ryhmähenkivakuutus. Logiikkani mukaan lailla pakolliseksi säädetyn vakuutuksen pitäisi olla myös korvaustensa osalta verovapaa.”