Kampanja neuvoo harmaan talouden torjunnassa

Harmaan talouden vastainen Harmaa talous – musta tulevaisuus -kampanja käynnistyy huhtikuussa. Kampanja on osa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelmaa. Kampanjan kohderyhmänä ovat erityisesti työelämään siirtymässä olevat nuoret ja nuoret aikuiset.

​Kampanjan kertoo harmaan talouden yhteiskunnallisista vaikutuksista. Lisäksi halutaan muistuttaa seurauksista, joita harmaalla taloudella on yksittäisten ihmisten elämään. Kampanja herättelee etenkin nuoria pohtimaan, miten harmaata taloutta voi yksinkertaisin keinoin torjua omassa arjessa. Nuoria muistutetaan kirjallisen työsopimuksen, verokortin sekä palkkalaskelman tärkeydestä. Yrittäjiä kehotetaan huolehtimaan veroista sekä eläke- ja tapaturmavakuutuksista.

Luennoilla esillä harmaan talouden arkiset ilmiöt

Kampanja muodostuu radiomainonnasta, verkkosivuista ja oppilaitoskiertueesta. Oppilaitoskiertueella käsitellään harmaata taloutta ja talousrikollisuutta etenkin nuorten ja opiskelijoiden näkökulmasta. Luennolla kerrotaan, mitä harmaa talous tarkoittaa, minkälaisia kuluja siitä aiheutuu yhteiskunnalle ja minkälaisin keinoin harmaata taloutta voi torjua.

Lisäksi luentomateriaali sisältää konkreettisia esimerkkejä harmaan talouden arkisista ilmiöistä, kuten pimeästä työstä, tuoteväärennöksistä, elintarviketurvallisuuteen liittyvistä laiminlyönneistä ja ympäristön turmelemisesta. Oppilaitoskiertue vierailee lukioissa, ammattioppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa.

Harmaan talouden torjunta on jokaisen vastuulla

Kampanjan näkökulmana on, miten jokainen voi itse omalta osaltaan torjua harmaata taloutta. Kampanjalla halutaan muistuttaa, että arkiset valinnat ovat tehokkaampia nakertamaan harmaan talouden toimintamahdollisuuksia kuin jo tapahtuneisiin rikoksiin kohdistuvat toimet.

Käynnistyvä kampanja on jatkoa syksyn 2011 kampanjalle. Syksyn kampanjasta saadussa palautteessa toivottiin, että harmaaseen talouteen ja talousrikollisuuteen puututtaisiin monipuolisesti. Yhteiskunnalta odotettiin entistä laajempaa tiedottamista ja keskustelua aiheesta.

Kampanjassa ovat mukana harmaan talouden torjuntaan osallistuvat viranomaiset, sidosryhmät sekä elinkeinoelämän ja ammattijärjestöjen edustajat.

Kampanjan verkkosivut: www.mustatulevaisuus.fi

Lisätietoja kampanjasta:
Poliisitarkastaja Matti Rinne, Poliisihallitus, 071 878 1806
Lisätietoja oppilaitoskiertueesta:
Rikoskomisario Minna Immonen, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, 040 755 0358