Kansa tiedostaa, että raha vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään – kytkös omaan kukkaroon epäselvä

​Harva suomalainen osaa vielä arvioida ilmastonmuutoksen vaikutuksia omaan talouteensa. Sijoittajista vain pieni vähemmistö arvioi ymmärtävänsä, millaisia riskejä ilmastonmuutos aiheuttaa heidän sijoituksilleen. Epätietoisuudesta riippumatta kasvavaa ymmärrystä on, että raha voisi ohjata vahvemmin kestävämpään ja vihreään tulevaisuuteen. Erityisesti nuorilla on halua sijoittaa ilmastoystävällisesti ja odottaa pitkän aikavälin tuottoa. Nämä johtopäätökset voi vetää kolmesta tuoreesta kansalaiskyselystä.

Danske Bankin teettämän tuoreen kyselyn mukaan ilmastonmuutoksen kytkös omaan kukkaroon ja taloudelliseen mielenrauhaan on suomalaisille epäselvä, sillä jopa 41 prosenttia ei osaa arvioida, tuleeko ilmastonmuutos vaikuttamaan heihin taloudellisesti seuraavan 10 vuoden aikana. 

Neljä viidestä suomalaisesta on S-Pankin kyselyn mukaan ainakin jossain määrin huolestunut ilmastonmuutoksesta. Etelä-Suomessa ollaan huolestuneempia kuin pohjoisessa, ja naiset ovat miehiä huolestuneempia.

Suomalaiset näyttävät S-Pankin kyselyn mukaan luottavan siihen, että ilmastonmuutokseen voidaan vaikuttaa rahalla. Kyselyssä puolet sijoituksia tehneistä kansalaisista koki, että heillä on velvollisuus huomioida ilmastonmuutos. Yli 60 prosenttia vastaajista kuitenkin arvioi, että ilmastonmuutos kannattaa huomioida sijoituksissaan jo pelkästään siksi, että se on taloudellisesti järkevää.

Nuoret, naiset ja vanhempi väki valveutuneita

Nuoret katsovat sijoitushorisontissa pitkälle. Finanssiala ry:n tilaaman kansalaiskyselyn mukaan alle 40-vuotiaista yli 65 prosenttia olisi valmis maltillisempaan tuottoon lyhyellä aikavälillä, jos vähäpäästöisistä sijoituksista voi odottaa parempia tuottoja vaikkapa 10 vuoden päästä. Kaikista vastaajista 52 prosenttia ajatteli näin. 

FA:n kansalaiskyselyn mukaan hieman yli puolet vastaajista kannattaa, että suurten sijoittajien tulisi vetää sijoituksensa pois fossiilisesta energiantuotannosta.  Nuoret, naiset ja vanhempi väki olivat muita useammin fossiilisijoituksia vastaan. 18–29-vuotiaista 54 prosenttia oli täysin tai osittain sitä mieltä, että suurten sijoittajien tulisi vetää fossiilisijoituksensa pois. 50–59-vuotiaista tätä mieltä oli vain 41 prosenttia.

Suomalaissijoittajien valtaenemmistö pitää kaasuyhtiöitä, öljy-yhtiöitä ja hiileen tukeutuvia energiayhtiöitä vähemmän houkuttelevina sijoituskohteina, käy ilmi S-Pankin kansalaiskyselystä. Reilut 80 prosenttia karsastaa niitä. Suosiossa ovat yhtiöt, joiden tuotteet parantavat energiatehokkuutta ja tuottavat ratkaisuja ilmastomuutoksen hillitsemiseen sekä aurinkovoimayhtiöt.

Danske Bankin kyselyn tiedote

S-Pankin kyselyn tiedote

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat