Kansainvälinen arvio: Suomen eläkejärjestelmä on yksinkertainen ja tehokas

Kuva: Shutterstock
  • Suomen eläkejärjestelmä torjuu tehokkaasti köyhyyttä ja tuottaa eläkeläisille kohtuullista toimeentuloa.
  • Suomen järjestelmän vahvuuksia ovat muun muassa yksinkertainen rakenne, yhden luukun periaate, eläkeoikeuksien säilyminen sekä eläkkeiden riittävyys.
  • Eläketurvaan on kuitenkin kehittymässä rahoitusongelma, johon on valmistauduttava joko eläkemaksuja korottamalla tai sopeutusmekanismeja vahvistamalla.
  • Eläketurvakeskus (ETK) on julkaissut kansainvälisen arvion Suomen eläkejärjestelmästä. Linkki raporttiin jutun lopussa.

Suomen eläkejärjestelmä saa hyvät arviot Eläketurvakeskuksen tilaamassa kansainvälisessä vertailussa. Suomen järjestelmä on vankka ja toimii hyvin sekä edistää osaltaan myös työmarkkinoiden toimintaa.

”Vaikka eläkeläisköyhyyttä ei ole onnistuttu täysin torjumaan, eläkeläisten joukossa harvemmat jäävät yleisesti käytettyjen köyhyysrajojen alapuolelle kuin koko väestössä. Eläkkeiden korvausasteet ovat myös kansainvälisesti verraten korkeat”, raportissa arvioidaan.

Raportin mukaan eläkkeiden ennakoitavissa oleva reaaliarvo ja siten myös elintaso kasvavat myös tulevaisuudessa.

Suomen eläkejärjestelmä ei saa raportissa pelkkää suitsutusta: Huolta herättää erityisesti rahoituksellinen kestävyys keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Raportti patistaa puuttumaan ongelmaan nopeasti, tai sen korjaaminen tulevaisuudessa saattaa vaatia suuria muutoksia. Tämä luo epävarmuutta ja vaikuttaa sukupolvien väliseen tulonjakoon.

“Vuosisadan puolivälin jälkeen eläkemaksutasoon kohdistuu nousupainetta, jos muutoksia ei tehdä. Rahoitukselliset haasteet ovat tiedossa, ja niistä on käyty julkistakin keskustelua. Erilaisia vaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi selvitellään parasta aikaa”, sanoo Finanssiala ry:n eläkeasioista vastaava johtaja Mikko Kuusela.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan