Kansalaisaloitteen tekijä: Taloustiedon oppiaine tasoittaisi eriarvoisuutta

Maaliskuun alussa käynnistetty kansalaisaloite esittää taloustietoa uudeksi oppiaineeksi peruskouluun. Aloitteen laatijan mielestä taloustiedon opetuksen lisääminen koulussa hyödyttäisi sekä yksilöä että yhteiskuntaa.

Yksi tärkeä kipinä kansalaisaloitteen tekemiselle oli taloustaitojen eriarvoisuuden tajuaminen. 380 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä, ja varallisuus jakautuu väestön välillä jyrkästi osittain sen takia, että kaikki eivät saa samanlaista talouskasvatusta kotona.

”Hyväosaiset saavat kotoa eväät rahankäyttöön ja sijoittamiseen. Tuskin pienituloisessa perheessä lapsille opetetaan esimerkiksi sijoittamisen merkitystä”, toteaa kansalaisaloitteen laatinut 22-vuotias Elias Rautakorpi.

Rautakorven visiossa oppiaineessa käsiteltäisiin ennen kaikkea henkilökohtaisia taloustaitoja: miten käyttää rahaa, miten budjetoida elämistä. Toisaalta raha ja talous ovat läsnä yhteiskunnan joka käänteessä, ja kansantalouden ja maailmantalouden perusteiden opettaminen laajentaisi ymmärrystä maailmasta.

”Ei talousopetus yksistään kaikkia talousongelmia tietenkään poistaisi. Oppiaine kuitenkin hyödyttäisi sekä yksilöä että parantaisi kansalaisten käsitystä yhteiskunnasta.”

Rautakorpi on itse innokas sijoittaja, ja hän opiskelee hallinto- ja kauppatieteitä Vaasan yliopistossa. Rautakorpi pitääkin omia taloustaitojaan hyvinä.

”Olen aina ollut kiinnostunut talousasioista ja seurannut talousaiheista uutisointia ja kirjallisuutta.”

Kansalaisaloitteen tavoitteena on, että taloustietoon liittyvät asiat käsitellään perusopetuksessa loogisessa järjestyksessä ja kannustavassa hengessä. Samalla oppilaat oppisivat ymmärtämään taloutta syvällisesti sekä soveltamaan saamiaan tietoja ja taitoja.

”Oppiaineen tarkoituksena ei ole vain kitkeä maksuhäiriömerkintöjä ja velkaongelmia. Taloustiedon opetus hyödyttäisi varmasti myös niitä, joilla menee ihan hyvin”, Rautakorpi summaa.

Finanssiala ry on kannattanut talousopetuksen lisäämistä eri kouluasteilla. Tärkeimpänä tässä vaiheessa nähdään, että Suomessa jokin puolueeton taho ottaisi talousosaamisessa koordinaatioroolin.

Kansalaisaloitteella on tällä hetkellä runsaat 6 100 allekirjoittajaa. Jotta aloite menee eduskunnan käsittelyyn, vaaditaan 50 000 allekirjoitusta. Aloite sulkeutuu syyskuussa.