Kansalaisella oikeus tietää mitä palveluja voi saada

Ihmisten oikeuksia palveluihin pitää selkeyttää. Tämä ja kahdeksan muuta tavoitetta on kirjattu raporttiin ”Kaikenikäisille Hyvä Suomi”, joka tänään luovutettiin sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle.

​Johtaja Timo Silvola Finanssialan Keskusliitosta (FK) pitää erittäin tärkeänä työryhmän vaatimusta, että julkinen palvelulupaus on määriteltävä nykyistä selkeämmin. Selkeä määrittely varmistaa sen, että myös yksityisiä voimavaroja voidaan tehokkaasti hyödyntää hyvinvointipalvelujen rahoittamisessa. Työryhmän toimenpide-ehdotuksiin kuuluu julkisten palveluiden palveluvalikon laatiminen. Palveluvalikossa olisi listattuna niiden palveluiden sisältö, jotka julkinen valta takaa kaikille kansalaisille.

”Ikääntyneiden mahdollisuuksia käyttää joustavammin omia varoja hyvinvointipalveluiden hankkimiseen on helpotettava”, työryhmän asiantuntijajäsen Timo Silvola toteaa. Timo Silvolan mukaan esimerkiksi palvelusetelijärjestelmä on yhdenmukaistettava ja oikeus hoivapalveluihin saatava selkeäksi. ”Kansalaisten oman täydentävän rahoituksen pitää perustua vapaaehtoisuuteen. Yhteiskunnan ei pidä jatkossakaan esimerkiksi takavarikoida laitoshoidossa olevan vanhuksen omaisuutta julkisen hoidon kustannusten kattamiseen”.

”Oman varallisuuden vapaaehtoinen käyttäminen hyvinvoinnin lisärahoituksessa voidaan toteuttaa esimerkiksi käänteisellä asuntolainalla. Lainsäädännöllä pitäisi saada mahdolliseksi myös kertamaksuinen elinikäinen eläkevakuutus, Timo Silvola toteaa.

Tarve täydentää julkisten sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmien tarjoamaa perusturvaa yksityisillä säästämis- ja vakuutuspohjaisilla ratkaisulla tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Julkisten palvelulupausten tarkempi määrittely on tärkeää oman varautumisen suunnittelun pohjaksi. ”Myös päättäjät saisivat näin nykyistä paremman tiedon julkisen talouden palveluvastuuvelasta ja julkisen talouden kestävyydestä”, Silvola täsmentää.

Ministerille luovutetussa muistiossa esitetään yhdeksän tavoitetta ja yli neljäkymmentä toimenpide-ehdotusta. Niiden avulla halutaan varmistaa hyvinvoinnin jakaminen tasapuolisesti kaikille ikäryhmille.

Linkki raporttiin ”Kaikenikäisille Hyvä Suomi”